Achmea zet volgende stap naar klimaatneutrale bedrijfsvoering

Bron
Achmea

Achmea werkt toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Onderdeel hiervan is het energieneutraal maken van de kantoorpanden. Om die ambitie te onderstrepen heeft Achmea het Paris Proof Commitment ondertekend van de Dutch Green Building Council. Hiermee verbindt Achmea zich aan de afspraak dat alle bestaande en nieuwe gebouwen in eigen gebruik (eigen vastgoed) Paris Proof zijn in 2040. Daarnaast zetten we ons in om te zorgen dat de gebouwen waarop we invloed hebben (huurpanden) ook Paris Proof zijn in 2040. Paris Proof is de benaming voor een gebouw dat voldoet aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Achmea wil bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Vanuit die ambitie is duurzaamheid een strategisch speerpunt. Henk Timmer, binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor duurzaamheid: “Naast de stappen die we zetten om onze diensten, verzekeringen en beleggingen te verduurzamen, streven we in 2030 naar een duurzame, klimaatneutrale bedrijfsvoering. Om die ambitie te onderstrepen hebben we het Paris Proof Commitment ondertekend. De volgende grote concrete stap is onze locatie in Apeldoorn (ruim 60.000 m2) al in 2025 energieneutraal te hebben.”

Zonnepanelen en aardwarmte al toegepast

De afgelopen jaren heeft Achmea al diverse maatregelen genomen om de kantoren verder te verduurzamen. Zo werden er vorig jaar in Apeldoorn 3.200 zonnepanelen in gebruik genomen en is voor kantoor Leeuwarden gekozen voor aardwarmte. Op het kantoor in Tilburg is een groen dak aangelegd. Daarnaast bevordert Achmea ook de biodiversiteit op de locaties door bijvoorbeeld natuurvijvers aan te leggen.

Maatregelen die worden genomen om het kantoor in Apeldoorn energieneutraal te maken zijn zowel gericht op het terugdringen van het energieverbruik als het opwekken en gebruiken van duurzame energie. Denk daarbij aan het plaatsen van nog meer zonnepanelen en het maximaal terugbrengen van het energieverbruik door ledverlichting en warmtesystemen. Het project gaat binnenkort in fases van start en is rond 2025 gereed.

Klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030

Achmea werkt met een ambitieus duurzaamheidsplan dat leidt naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Achmea neemt actief deel in lokale en regionale netwerken en zoekt samen met leveranciers naar innovatieve mogelijkheden. Apeldoorn is één van de zes kantoorlocaties van Achmea in Nederland. Ook voor de andere locaties zijn er plannen om de verduurzaming verder te versnellen. Naast verduurzamen van de bedrijfsvoering helpt Achmea klanten ook bij verduurzaming. Verschillende producten en diensten voor onze klanten dragen hieraan bij, zoals de groene daken van Interpolis en de zonnepanelen en woningisolatie van Centraal Beheer. Ook met haar beleggingen draagt Achmea bij aan verduurzaming.

Share Button