Lendahand eerste Nederlandse crowdfundingplatform met Europese vergunning

Partner

Lendahand, het Nederlandse crowdfundingplatform dat impact investeringen in opkomende landen mogelijk maakt voor particulieren, ontvangt als eerste Nederlandse crowdfundingplatform de nieuwe Europese Crowdfunding Service Provider-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Sinds de opkomst van crowdfunding in Nederland in 2010 maken de meeste Nederlandse crowdfundingplatformen gebruik van een zogenoemde ontheffing voor hun activiteiten. Kort gezegd betekent een ontheffing dat het betreffende platform niet binnen een wetgevend kader valt. Met de nieuwe, verplichte ECSP-vergunning kunnen crowdfunding partijen niet langer met een ontheffing werken.

Lendahand beschikt sinds 2016 echter al over een MiFID-vergunning, en staat daarmee reeds jaren onder toezicht van de AFM. Met die vergunning konden crowdfundingplatformen hun diensten buiten Nederland aanbieden op voorwaarde dat ze voor ieder land een afzonderlijk ‘paspoort’ van hun vergunning hadden; een omslachtig en langdurig proces. Tegelijk dienden bedrijven de specifieke investeringsregels en -wetten van ieder land waar ze actief waren na te streven. De nieuwe ECSP-vergunning sluit veel beter aan bij de (internationale) activiteiten van een crowdfundingplatform.

De Europese Commissie streeft met de nieuwe verordening naar een groter aanbod van deze innovatieve vorm van financiering in de gehele EU. Een uniform kader met één vergunning dat crowdfundingplatformen toelaat hun diensten voorbij landsgrenzen aan te bieden en daarbij zorgt voor een beter en gevarieerder aanbod voor investeerders.

Voor Lendahand maakt de vergunning het mogelijk om de activiteiten in heel Europa verder uit te breiden. In navolging van hun recente overname van het Franse crowdfundingplatform Babyloan, wil Lendahand het eerste echte pan-Europese crowdfundingplatform worden.

CEO en Co-founder van Lendahand Koen The: “Met de nieuwe vergunning kunnen we meer investeerders aantrekken en investeringen in ontwikkelingslanden mobiliseren. Het brengt ons een stap dichterbij ons doel om er de financieringskloof te dichten en zodoende armoede te bestrijden.”

Alle Europese crowdfundingplatformen moeten vanaf 10 november 2023 de nieuwe vergunning hebben verkregen. Met een ontheffing werken is vanaf dan niet meer mogelijk. Het voordeel voor investeerders is dat zij bij ieder project meer informatie zullen vinden, zoals de berekening van de rente, risico’s, betaalachterstanden en defaults.

Volgens Koen The opent de nieuwe vergunning nog meer deuren voor Lendahand. “We mogen nu ook een dienst aanbieden waarbij gelden automatisch opnieuw worden geïnvesteerd in vooraf geselecteerde projecten. Het is een functionaliteit waar we momenteel aan werken.”

In 2021 behaalde Lendahand de grens van 100 miljoen euro aan geïnvesteerde gelden via het platform. Het crowdfundingplatform verwacht in 2026 een nieuwe mijlpaal van 1 miljard euro aan leningen in opkomende landen te behalen.

Share Button