Wat het voor jou betekent om duurzaam te gaan beleggen

De duurzame belegger heeft een wat andere kijk op beleggen dan de doorsnee belegger. Natuurlijk is het rendement belangrijk, maar er wordt ook waarde gehecht aan de achtergrond van bedrijven. Rendement is leuk, maar niet ten koste van alles. Als duurzame belegger sta je dan ook goed op de kaart. Net als bijvoorbeeld voor duurzame bedrijven het geval is. In dit artikel lees je meer over duurzaam beleggen.

Dit is de duurzame belegger

Iedereen kan een duurzame belegger worden. Ieder mens kan namelijk duurzaam investeren. Dit kan op verschillende manieren. Het blijkt overigens dat niet ieder beleggingsfonds dezelfde definitie van duurzaamheid heeft. Uit een groot onderzoek dat door diverse Europese media is uitgevoerd, kwam naar voren dat bepaalde duurzame beleggingsfondsen ook in fossiele bedrijven of de luchtvaartsector investeren. En je kunt je op zijn minst afvragen of dit onder duurzame investeringen mag vallen.

Als je écht duurzaam wilt beleggen, is het goed om even wat research te doen naar de vermogensbeheerder waar je mee in zee gaat. Vaak wordt op de website vermeld in welke fondsen er wordt belegd. En anders is het een kleine moeite om telefonisch contact met een belegger te zoeken.

Let op deze classificatie

Een echte duurzame belegger selecteert de fondsen zorgvuldig. Daar komt vaak dezelfde term naar voren: de zogenoemde 8-fondsclassificatie. Dat houdt in dat de fondsen een positieve bijdrage leveren op ecologisch en sociaal gebied.

Bij duurzaam beleggen ga je sowieso nooit investeren in bedrijven die schade aanrichten aan milieu of de maatschappij. Ook wordt er gekeken naar het welzijn van de mens. Zo kun je er bij duurzame beleggingsfondsen van uitgaan dat zaken zoals kinderarbeid en wapens uit den boze zijn.

Dit doet duurzaam beleggen met je reputatie

Als duurzame belegger laat je zien ethisch verantwoord bezig te zijn. Hoewel het rendement het belangrijkste is, geef je het signaal dat ook mens en milieu er voor jou toe doen. Daardoor kan je aanzien als belegger versterkt worden.

Daarnaast zorgt duurzaam investeren ervoor dat je op persoonlijk gebied bewust met duurzaamheid bezig bent. Je hebt kunnen zien dat duurzaam beleggen veel verder gaat dan alleen milieubewust bezig zijn.

Duurzaam of groen?

Je hebt de keuze om niet alleen duurzaam maar ook groen te beleggen. Dit is niet helemaal hetzelfde. Het verschil zit hem in de gedachte achter de beleggingen. Groen beleggen richt zich puur op het milieu. Hierbij gaat het om fondsen die ondersteuning bieden aan projecten voor de bescherming van het milieu of de verbetering ervan. Denk aan zonnepanelen of windmolenparken.

Bij duurzaam beleggen ligt de focus niet uitsluitend op het milieu. Er wordt ook naar andere factoren gekeken. Dan kun je denken aan de impact van de beleggingen op de maatschappij en het menselijk welzijn.

Minder risico

Tot slot loop je als duurzaam belegger minder risico op verliezen. Deze fondsen zijn namelijk stabieler, waardoor er minder schommelingen zijn. Zo kun je naast een goede naam ook nog uitgaan van een mooi rendement.

Share Button