Drie niet-duurzame wereldwijde aandelenfondsen die toch goed scoren op duurzaamheid

Fondshuizen hebben de afgelopen jaren steeds meer duurzame beleggingsfondsen geïntroduceerd. Dat grotere aanbod maakt de keuze voor beleggers niet eenvoudiger. De nieuwe fondsen hebben geen lang track record en dat maakt de analyse vanuit fundamenteel perspectief lastig. Onder de al langer bestaande strategieën vallen veel fondsen af op basis van een gebrek aan kwaliteit, net als voor conventionele fondsen het geval is. Ter uitbreiding van de mogelijkheden kunnen beleggers naar fondsen van hoge kwaliteit kijken die weliswaar duurzaamheid niet expliciet in het proces integreren, maar toch goed scoren op duurzaamheid. Drie wereldwijde aandelenfondsen ter illustratie.

Het aanbod aan duurzame beleggingsfondsen is de afgelopen jaren enorm uitgebreid. Fondshuizen hebben daarmee in ruime mate voorzien aan de toenemende vraag onder beleggers om duurzaamheid in hun beleggingen te integreren. Hoewel er voor beleggers voldoende te kiezen is, maakt dat de keuze voor hen niet eenvoudiger.

Eén van de struikelblokken bij het selecteren van een beleggingsfonds dat vanuit duurzaamheidsperspectief voldoet, maar ook vanuit fundamenteel oogpunt voldoende kwaliteit bezit, is het beperkte track record dat veel duurzame strategieën kunnen overleggen. Immers, de fondsen zijn vaak pas in recente jaren geïntroduceerd. Dat maakt het aanzienlijk lastiger om de beheerder en de benadering te analyseren en convictie op te bouwen. Zo is bijvoorbeeld de mate van consistentie van beide moeilijk in te schatten.

Uiteraard, er zijn strategieën die wel al langer bestaan en over een lange termijn track record beschikken. Echter, net als bij het merendeel van de conventionele strategieën het geval is, overleeft een groot deel van het duurzame beleggingsuniversum een fundamentele screening niet door een gebrek aan kwaliteit. Althans, dat is de ondervinding van fondsanalisten van Morningstar die fondsen vanuit fundamenteel perspectief analyseren.

Duurzame beleggers hoeven zich echter niet per definitie te beperken tot duurzame strategieën, oftewel fondsen waarbij ESG criteria expliet worden meegewogen in het beleggingsproces. Er zijn ook strategieën die een proces hanteren die als uitkomst een portefeuille hebben die goed scoort in duurzaamheidstermen. Aangezien het duurzaamheidsprofiel geen specifiek doel is, maar meer een bijgevolg van het gehanteerde proces, is de consistentie van de hoge duurzaamheid wellicht een vraagteken. Echter, zolang het proces zelf in hoge mate consistent wordt toegepast, mag een belegger verwachten dat dit ook het geval is voor het duurzaamheidskarakter.

Lees de volledige column

Ronald van Genderen, Manager Research Analyst bij Morningstar

Share Button