Vier manieren om duurzaam te beleggen

Fondshuizen en fondsbeheerders nemen duurzaamheidscriteria steeds vaker en steeds nadrukkelijker op in hun beleggingsbeleid. Dat kan in verschillende gradaties. Morningstar zet vier manieren op een rij om de drie factoren Environmental, Social en Governance een rol te geven in de beleggingsstrategie.

Steeds meer fondshuizen incorporeren duurzaamheid in hun beleggingsbeleid. Van een aanvankelijke niche is de aandacht voor duurzaamheid inmiddels mainstream geworden: de drie factoren Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur) vormen tegenwoordig steeds vaker een volledig onderdeel van de beleggingsfilosofie bij veel beleggingsfondsen.

De fondsstromen laten zien dat professionele beleggers, zeker de grote partijen, in toenemende mate hun vermogen naar fondsen laten vloeien die duurzaamheid laten meewegen in hun filosofie strategie en aanpak.

Duurzaamheid een rol geven kan op verschillende manieren, aldus Jon Hale, Morningstar’s head of sustainability research. Er zijn vier manieren te onderscheiden met ieder een verschillende mate van betrokkenheid en intensiteit:

1. ESG Aware

In ESG bewuste strategieën maken vermogensbeheerders ESG data en analyses beschikbaar voor hun portefeuillebeheerders en analisten en zij beslissen hoe ze die gebruiken. Ze kunnen de informatie in verschillende mate gebruiken in hun beleggingsproces. In deze variant heeft een fonds geen expliciet duurzaam mandaat en wordt duurzaamheid niet actief als doel uitgedragen.

Een fondshuis dat ESG op deze manier toepast, is Wellington Management. Volgens deze vermogensbeheerder is ESG ‘een set factoren als onderdeel van vele factoren die allemaal op passende wijze moeten worden meegewogen bij het nemen van beleggingsbeslissingen’.

Het aantal ESG bewuste strategieën zal in de toekomst verder groeien, verwacht Hale, omdat steeds meer vermogensbeheerders ESG data en analyses gaan gebruiken.

2. ESG Incorporation
ESG Incorporatie gaat een stap verder dan ESG bewust door de ESG criteria expliciet op te nemen in het beleggingsproces. Deze grotere mate van betrokkenheid komt tot uitdrukking in het prospectus en de formulering van de doelstellingen van een fonds. De rol van ESG in het proces wordt geformaliseerd in de strategie. Dat biedt tevens de mogelijkheid om de ESG-aanpak te verantwoorden ten overstaan van toezichthouders.

De portefeuilleposities die voortvloeien uit zo’n strategie zijn niet noodzakelijkerwijs de bedrijven met de sterkste ESG-profielen, maar de bedrijven waarvoor ESG overwegingen geen negatieve invloed hebben.

Een aantal beleggingsfondsen heeft deze werkwijze ingevoerd in de voorbije twee jaar, waaronder fondsen van JP Morgan, Morgan Stanley en Schroders. Begin dit jaar voegde Aberdeen een expliciete formalisering van de ESG aanpak toe aan de prospectussen van zijn 19 fondsen.

Die trend zal doorzetten, verwacht Hale: steeds meer vermogensbeheerders zullen hun ESG criteria formaliseren en expliciet maken voor hun eindbeleggers. Die grotere mate van betrokkenheid maakt een fonds aantrekkelijker voor bewust duurzame beleggers.

3. ESG Outcome
Bij een strategie die ESG resultaten nastreeft, zoeken fondsbeheerders naar bedrijven die bovengemiddelde duurzaamheidsprofielen hebben. Een ESG Outcome portefeuille wordt opgebouwd met de best scorende bedrijven op duurzaamheid en is onderwogen in matig duurzaam presterende bedrijven.

Een bekende aanpak is het selecteren van de best-in-class bedrijven per sector. Veel ESG Outcome fondsen zijn passieve fondsen op basis van ESG indices die op hun beurt weer afgeleid zijn van een conventionele index.

ESG Outcome fondsen kunnen ook actief beheerd worden en ze kunnen traditionele financiële criteria omvatten. Dit type fondsen gebruikt vaak de traditionele uitsluitingsmethoden, zoals voor tabak en wapens. En ze hanteren veelal termen als ESG of duurzaam in hun fondsnaam.

4. ESG Impact
Een ESG Impact strategie lijkt op ESG Outcome, met de toevoeging dat ESG Impact naast de financiële doelstellingen ook doelen heeft op het gebied van duurzaamheid: de beleggingsstrategie wil een positieve bijdrage leveren aan milieu en maatschappij. Met andere woorden: de strategie wil impact hebben.

Dat kan door actief aandeelhouderschap, dus een actieve betrokkenheid bij bedrijven. Door in gesprek te gaan met ze over duurzaamheidsaspecten en de verbetering daarvan. Ook kan een fonds het beleid van bedrijven sturen via het stemgedrag als aandeelhouder op aandeelhoudersvergaderingen.

Bovendien kunnen deze fondsen een extra stap zetten door de impact die hun strategie maakt te meten en tevens te rapporteren aan hun eindbeleggers.

Sommige fondsen richten zich op een bepaald thema, zoals lage CO2-uitstoot (‘low carbon’), mensenrechten of water. Er zijn fondsen die impact belangrijker vinden dan ESG criteria, maar alles bij elkaar zorgt impact voor de meeste invloed.

Een praktisch punt is dat veel impact-fondsen in hun naam de termen ESG of duurzaamheid gebruiken, zodat ze in dat opzicht soms lastig te onderscheiden zijn van ESG Outcome strategieën.

Voortdurend proces
De aandacht voor duurzaam beleggen is dus een voortgaand proces. Naarmate vermogensbeheerder en hun fondsbeheerders ESG criteria in toenemende mate omarmen en opnemen in hun beleggingsproces, zal het aantal ESG Aware en ESG Incorporation strategieën blijven groeien. Het beoordelen van duurzaamheid wordt op die manier gewoon een van de elementen in een beleggingsproces.

Dat zal ook tot uitdrukking komen in een toenemend aanbod van ESG Impact-strategieën. En daar kunnen eindbeleggers die duurzaamheid een rol willen geven in hun beleggingsbeleid, van profiteren.

Robert van den Oever, Research editor bij Morningstar

Share Button