Duurzaam beleggen: vijf thema’s voor 2024

Pragmatisme is het sleutelwoord als we kijken naar de onderwerpen die duurzaam beleggen in het nieuwe jaar vorm kunnen geven, meent Matt Christensen, Global Head of Sustainable en Impact Investing bij Allianz Global Investors. Hij meent dat er bij vijf thema’s op dit gebied in 2024 een accentverschuiving komt.

“Voor 2024 verwelkomen wij een pragmatische, op risico gebaseerde aanpak voor de aanpak van cruciale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Tegen de achtergrond van mondiale instabiliteit zal het grote aantal schadelijke gebeurtenissen op het gebied van het weer de wereld wel eraan blijven herinneren dat klimaat een onderwerp is met gevolgen op de korte termijn.

Maar wij zijn verheugd over een steeds pragmatischere aanpak, ondanks duidelijke politieke verdeeldheid. Nu de aandacht zich richt op 2024, kunnen we uitkijken naar een belangrijke accentverschuiving op belangrijke gebieden, ook al blijft de politieke context uitdagend.

  1. Politieke agenda zou klap kunnen uitdelen

Het komende jaar zullen er in een groot aantal landen verkiezingen plaatsvinden. De politieke weerklank van het klimaatonderwerp zou in 2024 een hoogtepunt kunnen bereiken als landen worstelen met uitdagingen op het gebied van de economie en de kosten van levensonderhoud. Deze politieke agenda dreigt de financiering en implementatie van transitieplannen te vertragen. Een dergelijk scenario heeft aanzienlijke gevolgen voor de economische groei en de risicomodellering. We kwantificeren nu al de potentiële impact op klantenportefeuilles in termen van de negatieve invloed op het rendement.

  1. Van klimaatverandering naar klimaatimpact

Te midden van deze verdeeldheid zal het klimaat waarschijnlijk verschuiven van een concept uit de verre toekomst voor 2050 naar een prioriteit voor de kortere termijn. Hoewel academische studies temperatuur- en emissiestijgingen hebben gemodelleerd, zijn ze minder effectief geweest in het bepalen van de gevolgen van deze stijgingen. De frequentie, ernst en locaties van schadelijke weersgerelateerde gebeurtenissen vertonen aanzienlijke volatiliteit, en de terugkeer van El Niño zal het komende jaar waarschijnlijk records tot gevolg hebben. Ondertussen leggen de hogere temperaturen een extra last op de toch al overbelaste gezondheidszorgdiensten en de risico’s voor de biodiversiteit nemen toe binnen de mondiale toeleveringsketen.

  1. ESG is dood, lang leve ESG 2.0

Wij verwachten dat deze grotere waardering van de risicomaterialiteit zal leiden tot een nieuw leven ingeblazen – en aanzienlijk verfijnd – rendement op ESG-gebied. Toen de term ‘ESG’ in 2004 werd geïntroduceerd, werd getracht de belangrijkste factoren die bijdragen aan de operationele en financiële veerkracht van een entiteit op lange termijn in grote lijnen te classificeren. Vaak werd dit simpelweg samengevat in een botte, al te vereenvoudigde ESG-score. Sindsdien wordt ESG steeds vaker geassocieerd met ‘goed doen’ of het opleggen van waarden of verantwoord beleggen.  Nu zien we echter een trend in hoogwaardige, innovatieve dataverzameling die een robuuste kwantificering van zowel impact- als afhankelijkheidsrisico’s op bedrijfs-, sector- en regionaal niveau mogelijk zal maken.

  1. Van de transitie van regulering naar de regulering van transitie

Het afgelopen jaar is de duurzaamheidsregelgeving verschoven van een soort vermoeidheid naar functioneren. Met de door Groot-Brittannië voorgestelde Sustainability Disclosure Eisen (SDR), de ASEAN-taxonomie en de daaropvolgende aanpassingen aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Unie, lijken we een meer pragmatische fase van ‘normering’ in te gaan. Als gevolg hiervan verwachten we dat de regelgeving zich meer zal richten op het concept van ‘transitie’ om gestaag te worden ingebed in investeringskaders voor klimaat, impact en duurzaamheid.

  1. Het vinden van een oplossing met impact

In 2023 bracht het World Economic Forum verschillende publicaties uit over de noodzaak om te investeren in oplossingen, variërend van bestaande technologieën die moeten worden opgeschaald tot technologieën die momenteel niet bestaan. In een tijd waarin de focus van de markt ligt op het verkleinen van de voetafdruk (dat wil zeggen de impact die een entiteit zelf heeft), moeten we ons concentreren op de mogelijkheden om deze mitigatie te vergemakkelijken – met andere woorden, de oplossingen die grootschalige verbeteringen zullen ondersteunen. De publieke markten kunnen leren van de particuliere markten en impactbeleggers wat betreft de manier waarop zij positieve impact articuleren en meten, en het bestuur rond het richten en bereiken van deze impact gedurende de levenscyclus van een project.”

Share Button