Duurzaam investeren wordt toegankelijker

Veel beleggers willen duurzaamheid mee laten wegen bij hun beleggingsbeslissingen. Obstakel is soms het selecteren van de juiste beleggingen. Welke beleggingsfondsen zijn duurzaam? Welk effect heeft duurzaam beleggen op het rendement van de beleggingsportefeuille?

Om deze drempels weg te halen werkt de Europese Commissie aan nieuwe wetgeving, die moet het selecteren van duurzame beleggingen makkelijker en goedkoper maken voor beleggers. Gelukkig investeren beleggers steeds meer in bedrijven die rekening houden met duurzame criteria. Maar er zijn veel meer investeringen nodig om de afspraken van het klimaatakkoord in Parijs te kunnen behalen.

Milieuaspecten

Duurzame beleggingen moeten dus aantrekkelijker worden. Door middel van rapportage aan beleggers is van veel beleggingen straks duidelijk op welke wijze een onderneming of beleggingsfonds rekening houdt met milieuaspecten als CO2-uitstoot en in welke mate het bijdraagt aan de energietransitie. Hierdoor wordt het voor de belegger ook duidelijker op welke wijze hij of zij daadwerkelijk bedraagt aan een beter milieu.

In de toekomst zal er ook meer inzicht zijn op het gebied van duurzame criteria die iets zeggen over hoe goed een onderneming wordt bestuurd en hoe deze onder andere presteert op het gebied van mensenrechten en arbeidsomstandigheden.

Regelgeving zal mogelijk ook voorschrijven dat financiële partijen met hun klanten in gesprek moeten gaan over duurzaamheid. Klanten die beleggen krijgen dan de vraag hoe duurzaamheid moet worden meegenomen in de beleggingsportefeuille en afspraken over het verwachte risico en rendement worden vastgelegd.

Het is al bewezen dat rekening houden met duurzame criteria op de lange termijn geen invloed hoeft te hebben op het rendement van een belegging.

Beleggingsbeslissingen

Wij nemen duurzaamheid al nadrukkelijk mee in onze beleggingsactiviteiten. In feite nemen veel financiële instellingen de maatregelen die de Europese Commissie voorstelt al langer mee in hun beleggingsbeslissingen. Onze verwachting is dan ook dat door de Europese plannen nog meer vermogen richting duurzame bedrijven en beleggingsfondsen zal gaan.

Niet alleen het bestaande aanbod aan internationale duurzame beleggingen wordt inzichtelijker en transparanter, wij verwachten ook dat het aanbod aan kwalitatief goede duurzame beleggingen toeneemt. Goed nieuws dus voor het klimaat en voor beleggers.

Judith Sanders, beleggingsstrateeg bij ABN AMRO

Share Button