Duurzaam beleggen: het nieuwe normaal

Duurzaam beleggen is er in veel tinten groen. Het begint met de vraag in welke mate u vindt dat bedrijven rekening moeten houden met mens, milieu, maatschappij en goed bestuur. Lees hoe u het verschil kunt maken en uw invloed kunt gebruiken.

Wat vindt u belangrijk als het om duurzaamheid gaat? U belegt niet in fabrikanten van nucleaire wapens of clusterbommen, omdat u niet wilt bijdragen aan oorlogsvoering en het doden van mensen. Energiecentrales die elektriciteit opwekken door verbranding van steenkool sluit u uit vanwege de negatieve invloed op het klimaat. Maar sluit u in het verlengde daarvan ook de delvers van deze grondstof uit? Wat doet u met fraude- of omkopingsgevallen zoals de sjoemelsoftware bij Volkswagen? En hoe staat u tegenover een supermarktketen die sterke drank verkoopt?

Bedrijven uitsluiten

Het is als belegger moeilijk om zelf bedrijven langs een duurzame meetlat te leggen. De Verenigde Naties (VN) en gespecialiseerde onderzoeksbureaus bieden hier een helpende hand. De VN heeft internationale duurzaamheidsstandaarden opgesteld voor mensenrechten, kinderarbeid, discriminatie, milieu, corruptie en fraude en de onderzoeksbureaus gaan na of bedrijven hieraan voldoen. Met deze informatie kunt u de bedrijven uitsluiten die onvoldoende scoren. Maar let op: wie uitsluit verliest directe invloed.

Want als u belegt in aandelen van een onderneming dan bent u indirect eigenaar van dat bedrijf. U heeft recht op (een deel van) de uitgekeerde winst en u mag stemmen op de aandeelhoudersvergadering. Zo kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de onderneming, bijvoorbeeld als u dat onvoldoende duurzaam vindt.

Invloed uitoefenen

In je eentje krijg je als aandeelhouder weinig voor elkaar. Maar een aandeelhouder kan zijn invloed uitbesteden aan een beleggingsfonds of vermogensbeheerder. Een bedrijf is meer genegen actie te ondernemen na verzoek van een grote groep aandeelhouders.

Wilt u invloed? Kies dan niet voor een beleggingsoplossing die bedrijven uitsluit, want dan bent u geen aandeelhouder en hebt u geen stem. Kies in plaats daarvan voor een oplossing met actief aandeelhouderschap. Dit zijn langdurige trajecten, maar de impact van veranderingen kan groot zijn. Zo formuleerde Shell CO2-reductiedoelen mede na oproepen daartoe van aandeelhouders en droeg de druk van aandeelhouders bij aan het stopzetten van olieboringen in de Noordpool.

Best-in-class

Als u niet wilt uitsluiten, dan kunt u ook in iedere sector het meest duurzame jongetje van de klas kiezen. Deze benadering wordt ook wel ‘best-in-class’ genoemd. Duurzaam betekent in iedere sector iets anders: bij de duurzame koploper in de kledingindustrie zal de nadruk liggen op arbeidsomstandigheden, voor een ICT-bedrijf zijn gegevensbescherming en cybersecurity belangrijk en energiebedrijven letten op hun CO2-uitstoot. Het voordeel van de best-in-class-benadering is de brede spreiding over sectoren en de eenvoudige benadering, in elke sector is er immers wel een duurzame koploper te vinden.

Wat vindt u belangrijk?

Milieu, sociaal-maatschappelijke en bestuurlijke thema’s spelen voor veel belegger een rol. Als belegger kunt u kiezen uit veel mogelijkheden van duurzaam beleggen. Actief aandeelhouderschap, uitsluiten, beleggen in duurzame koplopers of een combinatie hiervan? Wat vindt u belangrijk als het om duurzaamheid gaat?

Laat u adviseren door uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Vraag hem of haar inzichtelijk te maken hoe uw duurzaamheidscriteria aansluiten bij uw portefeuille(voorstel). Op deze manier bereikt u het beste resultaat. Niet alleen voor u, maar ook voor onze samenleving.

Ton Cremers CFA, Senior vermogensbeheer Van Lanschot Kempen

 

Share Button