ESG waarderingen op weg naar ‘niet duurzaam’ gebied?

Eén segment van de markt dat een buitenproportioneel percentage van de instroom van beleggers heeft aangetrokken, is ESG (Environment, Social & Governance)-gericht beleggen.

De ‘ESG’ score van een bedrijf maakt al jaren deel uit van onze research. Naar onze mening kan geen enkele fundamentele lange termijn belegger ESG-overwegingen negeren in zijn bedrijfsresearch en wij steunen dan ook zeker de broodnodige aandacht die deze vorm van beleggen besteedt aan belangrijke kwesties die verder gaan dan de financiële prestaties van een onderneming op de  korte termijn.

Toch zijn wij altijd op onze hoede als wij trends waarnemen die worden gestuurd door een willekeurige instroom van beleggers in een beperkt beleggingsuniversum. Dit leidt onvermijdelijk tot onhoudbare overwaardering en de daaruit voortvloeiende teleurstelling over de gerealiseerde rendementen van beleggers. We zien nu al dat de waardering van ESG-favorieten aanzienlijk is gestegen en dat die stijging niet alleen kan worden toegeschreven aan veranderingen in de vooruitzichten van bedrijven op de langere termijn.

Actieve research en een ‘value’ benadering is voor ons als duurzame belegger ontzettend belangrijk.  Beleggers die simpelweg in brede ETF’s beleggen (zie de instroom in onderstaande grafiek) kunnen in rendementen worden teleurgesteld naarmate het universum meer en meer ‘crowded’ wordt.

Wij zijn van mening dat het nu meer dan ooit belangrijk is om individuele aandelen binnen het universum te selecteren die niet alleen goed ESG beleid voor de lange termijn bieden, maar, net zo belangrijk, niet te duur zijn. Waarderingsdiscipline zal waarschijnlijk de belangrijkste drijfveer worden voor rendement op dit gebied.

ESG-beleggen vereist, net als elk ander segment van beleggen, een solide waarderingskader als het een duurzame beleggingsbeweging wil zijn en niet slechts de zoveelste vluchtige beleggingstrend.

Didy van der Schilden – Michels, CAIA, Founding Partner at Mpartners vermogensbeheer

Share Button