Hoe een beleggingsfonds bezieling biedt

Begin december organiseerden we wederom de Week van het Microkrediet. Zoals elk jaar vroegen we in deze week aandacht voor de impact van microkrediet. Dit jaar was het thema van de week: solidariteit, wereldwijd. Eyecatcher dit jaar was de grootste tentoonstelling van Nederland over microkrediet. We vroegen onze achterban – particulieren en organisaties – om mee te doen en posters op te hangen van microkredietondernemers. Tot onze verrassing werd hier massaal op gereageerd. Tezamen met de poster in abri’s was zo op meer dan 1.500 plekken in Nederland deze tentoonstelling te zien. Op social media deelden mensen trots foto’s van hun huizen met de poster achter de ramen of ze stuurden foto’s naar ons op.

Solidariteit

En zo lieten we niet alleen zien wat de impact is van microkrediet maar ook wat de impact is van solidariteit. En misschien hebben we dat begrip ‘solidariteit’ het afgelopen jaar in alle negativiteit rond het coronavirus, wel opnieuw ontdekt en zijn we dit opnieuw gaan waarderen. Zo belden mensen spontaan aan bij een oude mevrouw in de straat om voor haar boodschappen te doen, speelden muzikanten op de stoep voor verzorgingstehuizen om verplegend personeel en bewoners een hart onder de riem te steken en waren er spontane acties voor ondernemers in de buurt. Waar de afgelopen jaren sterk de nadruk lag op individuele vrijheid en onafhankelijkheid, werden we ermee geconfronteerd dat daar ook grenzen aan zijn. Dat we óók verbonden zijn met elkaar en dat we die verbondenheid moeten koesteren, omdat ze ons zaken oplevert die over meer gaan dan economisch gewin alleen. Deze solidariteit voelden we met elkaar in Nederland. Maar onze achterban liet zien – door het simpel ophangen van de posters  – dat die solidariteit verder gaat dan ons eigen land. Dat we ook een solidariteit wereldwijd voelen. En die wereldwijde solidariteit is geboden, juist nu. Omdat de coronapandemie juist mensen treft in veel landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië waar er geen riante ondersteuningsmaatregelen van overheden zijn en goede medische voorzieningen ontbreken. Juist nu is investeren in microkrediet belangrijker dan ooit.

Waarden

Dat onze achterban zo massaal meedeed vonden we bijzonder. Wie zet zich immers in voor een beleggingsfonds? Ook al is het een beleggingsfonds dat investeert in microkrediet? Het was voor ons veel meer dan een geslaagde stunt. Het raakt aan onze kernwaarden waarvoor wij, vanaf onze oprichting 45 jaar geleden, staan. En dat is meer dan waar impact investing voor staat: dat is je geld zo beleggen dat het naast een verantwoord risico en een verantwoord rendement de wereld ook impactvol een duwtje de goede richting op geeft. Dat is op zich al goed en prijzenswaardig. Maar het gaat ons om meer. Het gaat er om dat we wereldwijd met elkaar verbonden zijn. Dat we één gemeenschap wereldwijd zijn. Oikocredit heeft daarom gekozen voor de coöperatieve verenigingsvorm als manier waarop we met elkaar samenwerken. Dus geen hoofdkantoor en bijkantoren die beleid uitvoeren wat centraal is bedacht maar een ledenorganisatie waarin leden, uit alle hoeken en gaten in de wereld, met elkaar het beleid maken.  De coöperatiestructuur is daarom in onze ogen de meest passende organisatievorm om wereldwijde verbondenheid uit te drukken. We streven daarbij naar een – volgens onze visie – mondiale, rechtvaardige samenleving waarin middelen duurzaam worden gedeeld en alle mensen in staat worden gesteld om de keuzes te maken die ze nodig hebben om een waardig leven te leiden. En dat betekent dat geld nooit helemaal alleen van de persoon is die het bezit, maar dat het ook een sociale dimensie heeft. Dat het niet alleen het eigen belang, maar ook het algemeen belang moet dienen.  En we doen dit door op ooghoogte te financieren, zoals een aantal jaar geleden de slogan was van onze zusterorganisatie in Oostenrijk. Zó financieren dat we elkaar aankijken, omdat we gelijkwaardig zijn als mensen, ook als het gaat om geld-uitlener en geld- lener. Met deze houding opereren we al 45 jaar door het verstrekken van financiering en door het geven van trainingen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Met deze houding beheren we ook een beleggingsfonds om het voor particulieren en organisaties in Nederland mogelijk te maken te investeren in onze wereldwijde coöperatieve verenging. Het beleggingsfonds is dus geen doel op zich, maar een middel. We geven daarmee onze houding waarmee we in de wereld staan concreet handen en voeten.

Deze houding van onderlinge, wereldwijde solidariteit is na 45 jaar misschien wel actueler dan ooit. Een houding die niet alleen is geboden in een wereld met een coronapandemie, maar ook een ’tegengif’ is in een wereld waar sommigen steeds meer de belangen van het eigen volk en de eigen natie voorop stellen. De posteractie raakte een gevoelige snaar bij veel mensen; het was voor velen een manier om een tegengeluid te laten horen dat ingaat tegen het staren naar de eigen navel en vóór wereldwijde solidariteit.  Met het ophangen van een simpele poster deden we zo met elkaar iets groots.

Eric Holterhues, Managing Director Oikocredit Nederland

Deze blog is eerder verschenen op hetgoedeleven.nl

Share Button