Interview Laura Pool, directeur Finance & Risk van Oikocredit: ‘Meer dan alleen financiering’

Oikocredit heeft vorige week haar financiële resultaten voor 2018 gepubliceerd. Om wat dieper in te gaan op de resultaten en de plannen van de coöperatie voor het verbeteren van haar toekomstige resultaten, een interview met Laura Pool, directeur Finance & Risk van Oikocredit. Laura legt uit hoe onze expertise en het gebruik van de juiste financiële instrumenten het verschil kan maken.

Waarom werk je voor Oikocredit?

Ik geloof dat ons werk een grote impact heeft. Bij Oikocredit is het meer dan alleen beleggen en uitlenen. We geven om onze partners en het werk dat ze doen. Ik heb veel ervaring in financiële instellingen, en ik heb gezien hoe Oikocredits expertise en het gebruik van de juiste financiële instrumenten het verschil kan maken. Dat is wat we onze partners bieden. Zij maken het verschil in het leven van hun klanten, dus die partners ondersteunen is van groot belang. Onze lokale aanwezigheid helpt ons om dit te doen.

Ik geniet ook van het werken met een zeer diverse groep collega’s in ons internationale kantoor, en breder in ons netwerk. Elke dag leer ik hoe mensen uit verschillende landen over de hele wereld zaken doen en hoe ze denken, en dat vind ik fascinerend.

Oikocredit heeft zojuist haar financiële resultaten voor 2018 gepubliceerd. Wat waren de hoogtepunten?

We zagen ons ledenkapitaal groeien, en daarmee onze balans. Ons portfolio voor inclusieve financiering en landbouw is aanzienlijk gegroeid en de totale financieringsportefeuille overtrof voor de tweede keer de grens van één miljard.

Hoe meer we groeien, hoe meer we onze partners kunnen ondersteunen. Om zo een ​​positief effect te hebben op het leven van mensen met een laag inkomen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Als gevolg van ons nieuwe hedging-beleid hebben we de negatieve impact van wisselkoersfluctuaties ten opzichte van 2017 sterk kunnen verminderen.

Ons totale resultaat wordt nog steeds beïnvloed door de lage rente-omgeving. Het resultaat is een bescheiden 1,3 miljoen, na toewijzing van middelen. Maar hier hebben we op geanticipeerd, wetende dat we tijd nodig zouden hebben om onze kosten te verlagen en de marges in onze portefeuille te verbeteren als gevolg van onze bijgewerkte strategie.

Waarom heeft Oikocredit een nieuw hedging-beleid geïntroduceerd?

Onder het nieuwe beleid dekken we het merendeel van onze wisselkoersrisico’s af met derde partijen. We doen dit om de negatieve invloed te beperken die valutaschommelingen op ons resultaat kunnen hebben. Dit is belangrijk omdat we onze partners leningen in hun lokale valuta willen blijven aanbieden. Dit beschermt hen tegen valutakoersverliezen die worden veroorzaakt door devaluaties, waar ze zichzelf meestal niet tegen kunnen beschermen.

In de jaren tot 2017 hebben we ons interne ‘local currency risk fund’ aangesproken om de effecten van valutaschommelingen te compenseren. Het fonds was de afgelopen jaren echter bijna volledig gebruikt.

Bij Oikocredit zijn we erop gericht om onze partners waar mogelijk te ondersteunen, op basis van hun behoeften. Het nieuwe hedging-beleid stelt ons in staat om dat te blijven doen.

Welke maatregelen treffen jullie om de financiële resultaten van Oikocredit in de toekomst te verbeteren?

Vanuit onze geüpdatete strategie hebben we besloten om ons te concentreren op drie sectoren en 33 groeilanden. Dat is de belangrijkste stap die we hebben gezet om dit aan te pakken. En in combinatie met die focus streven we naar groei en kostenreductie. Dat is de balans die we zoeken om onze partners te blijven dienen, lokaal aanwezig te zijn en zo efficiënt mogelijk te zijn.

Een andere focus in onze strategie is het verbeteren van onze marges op leningen. Zo komen de gemaakte kosten van het beschikbaar stellen van onze fondsen beter tot uitdrukking. Dit zal ons helpen om financieel stabieler te zijn en om onze partners zo goed mogelijk te ondersteunen. We zullen ook blijven investeren in aandelenkapitaal, wat over het algemeen een hoger rendement oplevert. Dit kapitaal is risicovoller, maar met de groei van onze totale portefeuille kunnen we dit op ons nemen.

Kunt u zien dat de implementatie van de bijgewerkte strategie al gevolgen heeft voor de financiële resultaten van Oikocredit?

We zien nu al een kleine kostenreductie en een geleidelijke verbetering van de marges. Maar de implementatie van de strategie is volop in gang, dus we zullen de effecten van de veranderingen aan het einde van 2019 zien.

De Managing Board stelt een dividend van 1% voor. Hoe zijn jullie tot dit voorstel gekomen?

Dit voorstel komt voort uit een sterke coöperatieve gedachte. Financieel kunnen we het ons veroorloven om een ​​dividend van 1% uit te keren, maar we hebben dit niet alleen bekeken vanuit een financieel perspectief. We hebben ook overwogen wat een betere oplossing zou zijn voor de lange termijn, vooral voor onze leden en investeerders.

De Managing Board anticipeerde op een laag netto-inkomen en als gevolg hiervan verwachtten we dat we het grootste deel van het dividend uit de reserves zouden moeten betalen. Vervolgens hebben we verschillende gesprekken gehad met onze steunverenigingen en andere leden om verschillende opties te onderzoeken, waaronder geen dividend, een dividend van 0,5%, een dividend van 1%, enzovoort. We vroegen hen om feedback over hoe leden en beleggers zouden reageren op deze opties, terwijl we ook hebben gekeken naar de financiële veerkracht van Oikocredit.

Het dividend van 1% is een voorstel van de Managing Board, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De uiteindelijke beslissing over het dividend wordt altijd genomen door de leden van onze coöperatie, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering in juni.

In de bijgewerkte strategie van Oikocredit staat dat sociale impact voorop staat. Staat dat het financiële succes van Oikocredit niet in de weg?

Ik ben er echt van overtuigd dat beide – sociale impact en financiële duurzaamheid – hand in hand gaan. Wij geloven dat een multidimensionale benadering de beste resultaten oplevert.

We kijken zowel naar de sociale impact van onze partners, als naar hun risico’s en rendement. Het is niet duurzaam of nuttig voor een organisatie om in hen te blijven investeren, als we zien dat ze op de lange termijn niet succesvol zullen zijn.

Er zijn zeker momenten dat we financieel een hoger risico nemen omdat sommige organisaties zich richten op het bereiken van echt grote sociale impact, maar we proberen een goede balans te vinden. In deze gevallen werken we samen met onze partners om hen te helpen hun risicobeheer en financiële duurzaamheid te verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is ons ‘price risk programma’.

Share Button