Komst Joe Biden vraagt snel duidelijke regels voor groene sector

Met Joe Biden in aantocht jagen beleggers op alles wat ‘groen’ is, jubelde het FD vrijdag. De groene sector staat aan de vooravond van een heuse revolte en het stelt ons een gezonde duurzame sector in het vooruitzicht. Maar de conclusie ‘beleggers hoeven alleen maar even het kaf van het koren te scheiden’, is te makkelijk en (nog) niet realistisch.

Want hiervoor is duidelijke en transparante informatie nodig, en die ontbreekt vooralsnog. Zoals het FD eerder schreef, is een onderscheid tussen groen en niet-zo-groen moeilijk te maken, door gebrek aan heldere regelgeving over onder meer duurzaamheidsclaims- en data. Het is noodzakelijk dat de wetgever snel een duidelijk en werkbaar kader maakt.

Toezichthouder ACM kondigde in juli aan strenger te gaan handhaven op greenwashing. In dat kader publiceerde ACM in september een concept Leidraad Duurzaamheidsclaims en riep ACM de wetgever op om (duurzaamheids)keurmerken aan strengere regels te binden.

Ook voor beleggers is greenwashing problematisch, concludeerden zowel de AFM als zijn Franse tegenhanger AMF. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van duurzaamheidsdata waarop beleggers zich baseren verschilt enorm. Met betere regulering kunnen verkeerde investeringen worden voorkomen. AFM en AMF roepen in een gezamenlijk position paper op om aanbieders van duurzaamheidsdata op Europees niveau te reguleren en het toezicht te centraliseren. Ook de Taxonomieverordening uit 2020, bedoeld om duurzame investeringen te definiëren, heeft vooralsnog niet tot veel meer duidelijkheid geleid.

Het is gissen waarom duidelijke en vooral effectieve wetgeving niet van de grond komt; de urgentie van het klimaatprobleem is overduidelijk en met de wisseling van de wacht in het Witte Huis en de Green Deal van de EU izal het aantal ‘groene’ beleggingen alleen maar toenemen. Hoog tijd om het duurzaamheidskader te verduidelijken, zodat daadwerkelijk resultaat wordt geboekt in duurzaamheid, ook voor beleggers.

Jellien Roelofs is advocaat bij DOEN Legal te Zeist

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het FD en met toestemming auteur overgenomen.

Share Button