Mijlpaal op gebied van groene energie biedt nieuwe kansen

De Europese energietransitie bevindt zich momenteel op een keerpunt. De productiekosten van duurzame energie zijn dusdanig afgenomen dat er geen subsidies meer nodig zijn. Op dit moment is het goedkoper om een wind- of zonnepark te bouwen en te exploiteren dan een kolen-, gas- of kerncentrale. Dit is een cruciale mijlpaal in het traject om fossiele brandstoffen uit te bannen. NN Investment Partners ziet dan ook steeds meer mogelijkheden voor beleggers die willen investeren in de energietransitie.

Dit keerpunt heeft tot gevolg dat er geen subsidies meer nodig zijn, zelfs niet in gebieden waarin de weersomstandigheden voor duurzame energieproductie niet optimaal zijn. Dit biedt nieuwe kansen voor infrastructuurbeleggingen, zoals de door BayWa r.e. voorgenomen bouw van een subsidievrij zonnepark in Noordoost-Duitsland. [1] Duurzame infrastructuur is voor beleggers een veelbelovend beleggingsthema aangezien het aantal aanbieders voor zowel hoogspanningskabels (waaronder fotovoltaïsche kabels voor de opwekking van zonne-energie) als voor offshore windturbines beperkt is. Dankzij de afgenomen afhankelijkheid van subsidies zijn ook de groeikansen aantrekkelijk.

Maarten Geerdink, hoofd Europese aandelen bij NN IP: “De substantiële infrastructuurinvesteringen in duurzame energie ondersteunen de kansen voor aandelenbeleggers. Met name op het vlak van hoogspanningskabels zal de hoeveelheid werk en de zichtbaarheid van de sector in de komende jaren alleen maar toenemen. Bovendien zijn er slechts twee serieuze kandidaten (Prysmian en Nexans) op de markt voor kabelfabrikanten. Op basis van deze gunstige vooruitzichten, in combinatie met de huidige waardering van Prysmian en het dividend dat de onderneming uitkeert, achtten wij de tijd rijp om een positie te initiëren in onze Euro en European High Dividend strategie.”[2]

Wat de obligatiemarkten betreft moeten gereguleerde nutsbedrijven enorme bedragen investeren om de energietransitie te ondersteunen, terwijl het toegestane rendement zal dalen als gevolg van lagere rentetarieven. Toch voorzien we op dit moment geen negatieve impact op de kredietstatus van netbeheerders. De uitgifte van nieuwe obligaties zal sterk blijven, en omdat de opbrengsten bijdragen aan de financiering van investeringen in duurzame energie kunnen deze obligaties mogelijk een nieuwe opening bieden tot de snelgroeiende markt voor groene obligaties.

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds  bij NN IP: “Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze obligaties in aanmerking komen voor ons fonds voor groene obligaties. Groene obligaties financieren groene projecten en helpen ons bij het selecteren van bedrijven die overstappen naar een duurzamere manier van werken. Ondanks de doorgaans krappe waarderingen voor gereguleerde nutsbedrijven vinden wij dit type emittent prettig gezien de beperkte gevoeligheid voor prijs- en volumeschommelingen, de solide fundamentals en de mogelijke overheidssteun.”

En voor beleggers die wereldwijd willen investeren in de energietransitie zijn er in de toekomst nog meer mogelijkheden. Europa loopt voorop in deze revolutie, maar ook Noord-Amerika en diverse Aziatische landen -vooral China- besteden steeds meer aandacht aan duurzame energie. In Europa nemen duurzame energiebronnen al 47% van de geïnstalleerde capaciteit en 36% van de energieopwekking voor hun rekening. De leidende rol van Europa in de energietransitie zou als blauwdruk kunnen dienen voor landen die dit voorbeeld willen volgen, en hier kunnen beleggers van profiteren.

[1] Uitsluitend bedoeld ter illustratie. Bedrijfsnaam, uitleg en argumenten worden als voorbeeld gegeven en vormen geen aanbeveling om het aandeel te kopen, te houden of te verkopen.

[2] Uitsluitend bedoeld ter illustratie. Bedrijfsnaam, uitleg en argumenten worden als voorbeeld gegeven en vormen geen aanbeveling om het aandeel te kopen, te houden of te verkopen. Het effect kan op elk moment uit de portefeuille worden/zijn verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving

 

Share Button