Om te overleven in een duurzame wereld moeten bedrijven zich nu gaan aanpassen

In een eerdere blog legden we als Kempen uit hoe we onze duurzame aandelenstrategie beheren. In dit blog gaan we nader in op de veranderingen die overheden, toezichthouders en de bredere samenleving eisen. Aan de hand van twee voorbeelden laten we zien wat de respons van ondernemingen zou moeten zijn.

Bedrijven hebben geen keus: zij moeten investeren in een wereld met een lage CO2-uitstoot

De doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs zijn algemeen aanvaarde doelstellingen om onze planeet in 2050 klimaatneutraal te maken. De hele wereld werkt hiernaartoe, nu de Verenigde Staten ook weer meedoen. Kempen acht de doelen haalbaar, maar er moet nog wel een heleboel werk verzet worden door overheden, ondernemingen en beleggers.

Ieder bedrijf moet zijn CO2-voetafdruk onder de loep nemen en een routekaart naar klimaatneutraliteit uitstippelen. Ondernemingen die daar niet naartoe werken, krijgen op enig moment niet alleen met overheden en toezichthouders te maken, maar ook met goed geïnformeerde consumenten die eveneens bepaalde verwachtingen hebben.

Aanpassen betekent investeren. Bedrijven met een lagere CO2-voetafdruk verkeren echter in een gunstigere uitgangspositie: zij hoeven minder te investeren om de klimaatdoelen te halen. Zij kunnen dus meer investeren in groei. Zodoende zien wij belangrijke nieuwe winstkansen ontstaan voor bedrijven die investeren in producten en diensten die aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN bijdragen (de Sustainable Development Goals of SDG’s).

Hoe Croda International het voortouw neemt

We willen beleggen in ondernemingen met een lage CO2-uitstoot. Dat zijn bedrijven die hun bedrijfsvoering beter dan de concurrentie ingericht hebben, of sowieso schoner opereren en bovendien een bijdrage leveren aan de SDG’s.

Als voorbeeld noemen we Croda International, dat als producent van oleochemicaliën – anders dan de meeste chemiebedrijven – geen petrochemische processen toepast, maar natuurlijke grondstoffen verwerkt.

Croda heeft een aantal stringente doelstellingen geformuleerd, onder meer om in 2030 CO2-neutraal te zijn. De tien meest vervuilende fabriekslocaties van Croda zijn onder de loep genomen. In duidelijke doelstellingen is vastgelegd hoever de uitstoot in 2030 gereduceerd moet zijn. Croda heeft bovendien berekend hoeveel het moet investeren om deze doelen te halen, wetende dat het bedrijf vanaf 2030 weer kan investeren in groei.

Croda heeft een enorm groeipotentieel omdat de strategie is afgestemd op de SDG’s en de onderneming duidelijk heeft gedefinieerd hoe het volledige productenpalet bijdraagt aan de doelen. Zo produceert Croda chemicaliën voor gewasbescherming die aan doelmatiger gebruik van landbouwgrond bijdragen: er kan meer geoogst worden zonder dat er meer grond nodig is. Zonder petrochemische processen is de CO2-uitstoot bovendien geringer, overeenkomstig SDG 13.

Hoe Nike inspeelt op de veranderingen die de maatschappij eist

Niet alleen overheden en toezichthouders eisen veranderingen, maar ook de samenleving zelf. Mensen worden zich steeds bewuster van duurzaamheidskwesties. In onze ogen is Nike een treffend voorbeeld van een onderneming die goed inspeelt op de veranderingen die de samenleving eist.

In het verleden stond de reputatie van Nike herhaaldelijk ter discussie omdat de onderneming in verband werd gebracht met kinderarbeid. Inmiddels is Nike echter een ‘leider’ op het gebied van supply chain management. Het bedrijf dwingt hoge standaarden voor arbeidsomstandigheden af.

Steeds meer consumenten onderkennen dat Nike goede dingen doet. In onze ogen heeft de onderneming goed gekeken wie haar producten koopt – voornamelijk jonge mensen uit de steden – en heeft zij zich welbewust aangepast aan de wensen en eisen van die doelgroep. Nike heeft echter niet de illusie dat het iedereen naar de zin kan maken.

Nu door de zure appel heen bijten, kan al snel vruchten afwerpen

Sommige beleggers vinden het niet aantrekkelijk om te beleggen in ondernemingen die vooral investeren in vermindering van de CO2-uitstoot of verbetering van arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen. Ze vinden dat die investeringen niet direct bijdragen aan betere financiële prestaties. Maar de regelgeving wordt steeds strikter en de samenleving eist aanpassingen. Dit heeft uiteindelijk ook ‘onder de streep’ gevolgen voor ondernemingen.

Zo kunnen klanten zich afkeren van bedrijven die enorm vervuilend zijn, of werknemers slecht behandelen. Ondernemingen die duurzaamheid niet omarmen, moeten hun deuren misschien wel snel sluiten: omdat de samenleving niet langer iets met hen te maken wil hebben of omdat overheden en toezichthouders hen dwingen de deuren te sluiten. Bij beursgenoteerde bedrijven kan de aandelenkoers al op de korte termijn onder druk komen te staan, ook al lijken deze ondernemingen winstgevend. De keerzijde is natuurlijk dat beleggers positiever aankijken tegen ondernemingen die positieve veranderingen doorvoeren en reageren op engagementinspanningen van beleggers.

Via onze duurzame aandelenstrategie trachten we onze invloed aan te wenden om stelselmatig positieve veranderingen in gang te zetten. Zo laten wij als belegger actief onze stem horen bij het ondernemingsmanagement.

Mark Oud, Portfolio Manager bij Kempen Capital Management

Share Button