Recordjaar voor duurzame fondsen

De toegenomen belangstelling voor milieu-, sociale en financiële kwesties betekende een uitzonderlijk jaar voor ESG-fondsen in 2020. Kunnen ze het momentum het komende jaar vasthouden?

2020 was een uitzonderlijk jaar voor ESG-fondsen. Gedreven door een toegenomen belangstelling voor milieu-, sociale en bestuurskwesties, braken Europese duurzame fondsen nieuwe records op het gebied van instroom, activa en productontwikkeling. In 2020 hebben duurzame open-end en ETF’s die beschikbaar zijn voor Europese beleggers een netto-instroom van € 233 miljard aangetrokken. Dit was bijna het dubbele van het aantal in 2019. Alleen al in het vierde kwartaal haalden duurzame fondsen bijna € 100 miljard aan netto nieuw geld op, wat 45% van de totale Europese geldstromen in beslag nam.

Fund flows

Ons universum van duurzame fondsen omvat aandelen-, vastrentende, allocatie- en alternatieve fondsen die beweren een primaire duurzaamheidsdoelstelling te hebben en / of bindende ESG-criteria gebruiken voor hun beleggingsselecties. We nemen geen fondsen op die slechts beperkte uitsluitingsschermen gebruiken, zoals controversiële wapens, tabak en thermische steenkool, en we nemen ook geen rekening met het groeiende aantal fondsen dat ESG-overwegingen op een niet-bepalende manier in hun traditionele beleggingsproces integreert.

Waarom trekken beleggers massaal naar ESG-fondsen?

Verschillende factoren kunnen de hoge instroom van vorig jaar verklaren. Het vooruitzicht van meer regelgeving in de ruimte is er één, maar beleggers zijn zich ook gaan realiseren dat ESG-fondsen vergelijkbare of zelfs in sommige gevallen betere prestaties bieden dan conventionele fondsen. De uitverkoop van de Covid-19-markt in het eerste kwartaal was in dit opzicht een goede test. De pandemie heeft ook de belangstelling van investeerders voor duurzaamheidskwesties, en met name klimaatverandering, vergroot. Het is misschien een van de weinige zilveren voeringen in de pandemie.

Een groter bewustzijn van de risico’s en kansen die de klimaattransitie met zich meebrengt, blijkt uit het feit dat klimaatgerelateerde fondsen vorig jaar tot de bestsellers behoorden, terwijl nog meer fondsen werden afgestoten van de grootste CO2-uitstoters. In het vierde kwartaal belandden zeven fondsen met een klimaatgerelateerde smaak in de top 10 fondsen qua stromen. Leidinggevenden waren de fondsen voor schone energie, die ook de grote winnaars van 2020 waren op het gebied van prestaties. De topfondsen leverden tussen de 100% en 200% op, gedreven door de verwachting van een grotere vraag op lange termijn naar alternatieve energie-apparatuur.

New funds

Recordjaar voor fondsintroductie

Ondertussen zag de Europese ruimte voor duurzame fondsen vorig jaar een ongekend niveau van productontwikkelingsactiviteit, met 505 nieuwe fondsen die op de markt kwamen. Vermogensbeheerders bleven het aanbod van opties voor beleggers uitbreiden in termen van activaklasse, marktblootstelling en thema.

Terwijl brede ESG-fondsen het merendeel van het nieuwe aanbod bleven vertegenwoordigen, waren fondsen met een milieuvriendelijke smaak goed voor 13% van de nieuwe lanceringen. Twee derde daarvan is gericht op klimaatverandering. Fondsen zoals UBS (CH) IF Equities Global Climate Aware Fund en RobecoSAM Smart Energy Equities Fund stellen beleggers in staat risico’s te beperken en / of blootstelling te krijgen aan bedrijven die zullen profiteren van of bijdragen aan de overgang naar een koolstofarme economie.

Aan de passieve kant zagen we de lancering van negen fondsen die op Parijs afgestemde indices volgen, waaronder Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate ETF en Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate ETF. Om de classificatie van Parijs te bereiken, moet een fonds beleggen in bedrijven die hun emissies jaarlijks met gemiddeld 7% verminderen – het tempo van de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen zoals bepaald in de Overeenkomst van Parijs – en moet het fonds in het algemeen een CO2-uitstootvoetafdruk 50% lager dan die van de bredere markt.

Andere duurzaamheidsgerelateerde thema’s die vorig jaar aan de orde kwamen, waren onder meer gender, slimme steden, de oceaan en de SDG’s van de VN. Voorbeelden zijn onder meer RobecoSAM Global Gender Equality Impact Fund, Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) ETF, BNP Paribas Easy – ECPI Global ESG Blue Economy en NT Europe Sustainable Select SDG Index Fund.

ESG funds

Het lanceren van nieuwe fondsen is niet de enige manier waarop vermogensbeheerders hebben gereageerd op de toegenomen vraag van beleggers naar duurzame beleggingsopties. Ze herbestemmen ook bestaande conventionele fondsen. Ze doen dit door de beleggingsdoelstelling en / of het beleggingsbeleid van hun fondsen te wijzigen. En veel weerspiegelen de nieuwe mandaten door de fondsen een nieuwe merknaam te geven. Herbestemde fondsen bereikten vorig jaar nieuwe hoogtepunten. We identificeerden 253 van dergelijke fondsen, waarvan 87% de verandering weerspiegelde door middel van rebranding.

Het recordaantal fondsintroducties en herbestemming van fondsen in 2020 bracht het totaal aantal Europese duurzame fondsen op 3.196 fondsen.

Fund assets

De toenemende belangstelling voor ESG-kwesties, versneld door de pandemie, en regelgeving zullen waarschijnlijk de vraag naar duurzame fondsen in Europa blijven stimuleren. We verwachten dat 2021 het jaar wordt waarin ESG echt mainstream wordt. Het is waarschijnlijk dat wijzigingen in MIFID II meer retailstromen naar duurzame fondsen zullen stimuleren, aangezien financiële adviseurs nu wettelijk verplicht zijn om een klant te vragen naar hun duurzaamheidsvoorkeuren.

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe bij Morningstar.

 

Share Button