Regering Biden kan duurzaam beleggen vleugels geven

Welke betekenis heeft de benoeming van Joe Biden tot president van de Verenigde Staten voor duurzaam beleggen? Bidens plannen voor nieuwe regels voor klimaat, werknemersrechten en meer openheid stemmen Anna Pot, hoofd Responsible Investments Americas van APG, hoopvol. Maar: “Amerika is zo verdeeld, het is geen kat in het bakkie.”

Normaal wordt er op de eerste dag van de week druk gehandeld op de New York Stock Exchange door de APG-beleggingsteams in de Verenigde Staten. Maar op het moment van het interview even niet: ‘Wall Street’ is gesloten vanwege Martin Luther King Junior Day, elk jaar op de derde maandag in januari. Anna Pot, hoofd Responsible Investments Americas van APG, neemt tijdens haar vrije dag alle tijd om haar visie te geven op de wisseling van de wacht in het Witte Huis: welke betekenis zal het beleid van Joe Biden en Kamala Harris als nieuwe president en vicepresident van de VS hebben voor verantwoord beleggen?

Bizarre tijden

Pot verhuisde zomer 2016 met haar gezin naar New York voor het opzetten van een lokaal team voor verantwoord beleggen. Het team werkt samen met de 165 APG-beleggers in de VS om de pensioengelden voor de aangesloten fondsen  duurzaam te investeren. Ze kijkt terug op vier bijzondere jaren, precies samenvallend met de eerste (en enige) termijn van Donald Trump als president. Vooral 2020 was “bizar”, met onder meer de presidentverkiezingen, de Black Lives Matter-demonstraties en de coronacrisis. Ook in de VS werken alle APG-medewerkers sinds maart thuis.

Thuis presidential dinner organiseren

Ze maakt er het beste van, al mist ze de gezellige drukte in Manhattan en vooral het directe contact met haar collega’s en de beleggingsteams. Maar de crisis maakt vindingrijk. Zo werd er een keer in de openlucht vergaderd in Central Park en nam ze met 159 APG-collega’s deel aan de coronamarathon: samen virtueel de marathon van New York lopen. Thuis organiseerde ze als afleiding voor haar gezin onder meer een presidential dinner. De lange verkiezingsstrijd tussen Trump en Joe Biden en de betwisting van de uitslag mondde op 6 januari uit in de bestorming van het Capitool in Washington DC door Trump-aanhangers.

Hoe heb je de afgelopen twee weken ervaren?

“Het was óngekend. Mijn collega’s en ik zaten aan de buis geluisterd, we konden onze ogen niet geloven. We appten en belden elkaar: Heb je dít gezien?”

Wat betekent de coronacrisis voor duurzaam beleggen?

“De afgelopen twee jaar is het totaal aan ‘duurzame’ beleggingen in de VS met 42% gestegen, tot 17,1 biljoen dollar: bij een op de drie belegde dollars wordt nu gekeken naar ESG (environment, social & governance), oftewel milieu, sociale factoren en goed ondernemingsbestuur (bron: US SIF, de Amerikaanse belangenvereniging voor duurzaam beleggen, red.) Toen ik hier vier jaar geleden kwam, zeiden bedrijven nog vaak: duurzaamheid en economie zijn twee aparte zaken. Maar doordat de regering-Trump weinig aandacht aan duurzaamheid besteedde, begonnen bedrijven te beseffen: het moet nu van óns komen. Jonge generaties verwachten dat ook. Sommige Amerikaanse bedrijven en beleggers namen zelf het initiatief en spreken zich inmiddels publiekelijk uit als het gaat om maatschappelijke issues als immigratie, klimaat en discriminatie. Ik moet er wel bij zeggen dat je duurzaamheid hier in allerlei soorten en maten ziet: het lijkt soms greenwashing. Dan wordt er alleen over duurzaamheid gesproken, zonder dat bedrijven dat echt in praktijk brengen.”

Welk effect zal de regering Biden op duurzaam beleggen hebben, verwacht je? 

“Biden wil per direct 100 maatregelen van Trump terugdraaien, die op zijn beurt weer beleid van diens voorganger Barack Obama terugdraaide. Er is dus sprake van een rollback of the rollbacks op het gebied van klimaat, sociaal beleid en financiële regulering. Trump zorgde er bijvoorbeeld voor dat de VS uit het klimaatakkoord van Parijs stapte, Biden zal dat herstellen op zijn eerste dag als president, direct na de inauguratie. Er beloven ook allerlei nieuwe regels te komen om te stimuleren dat bedrijven zich duurzamer en socialer gedragen, ze moeten daar ook opener over worden. Het kabinet-Biden bezigt vooral een andere toon, waarin respect doorklinkt voor bijvoorbeeld het milieu en werknemersrechten. Dat draagt een belofte en hoop in zich voor de toekomst van duurzaam beleggen.”

We horen een maar…

“Ja, want Amerika is een ernstig verdeeld land: 46% van de Amerikanen heeft op Trump gestemd en in de Senaat hebben de Democraten maar een nipte meerderheid. Het is dus maar zeer de vraag of Biden in die gepolariseerde samenleving en politieke instabiliteit zijn plannen kan realiseren. Ik ben nu de memoires van Obama aan het lezen en daaruit blijkt maar weer eens dat je als president alleen dingen kunt bereiken als je ze goed weet uit te leggen en breed draagvlak hebt. Het is nog láng geen kat in het bakkie.”

Laten we het glas even als halfvol zien: stel dat Biden zijn plannen erdoorheen krijgt, wat betekent dat dan voor APG als verantwoord belegger?

“Als de nieuwe regering bedrijven stimuleert tot verantwoord gedrag, schept dat voor ons nieuwe kansen om in die bedrijven te beleggen. Zo kunnen we nog beter bijdragen aan de financiering van de klimaattransitie en de innovatie die daarvoor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vormen van schone energie en elektrische auto’s. Ook op sociaal gebied wordt het gemakkelijker om met bedrijven over verandering te praten. Denk aan werknemersrechten als betaald ziekteverlof. Tijdens de coronacrisis kunnen Amerikanen met klachten het zich vaak niet veroorloven om thuis te blijven, omdat ze niet worden doorbetaald. Ook discriminatie in bedrijven belooft te worden aangepakt. Met het sociale beleid van de nieuwe regering kunnen wij bedrijven beter aanspreken op de manier waarop ze met hun werknemers omgaan.”

Hoe pakt APG dat concreet aan?

“De nieuwe regering wil met regels komen die bedrijven dwingen tot het geven van meer informatie over hoe duurzaam en sociaal ze zich opstellen. Zo wordt sneller duidelijk wie de koplopers en de achterblijvers zijn op het gebied van verantwoord ondernemen. Met die informatie kunnen wij de juiste beleggingsbeslissingen nemen en een betere dialoog met bedrijven voeren. We hopen ook dat Amerikaanse pensioenfondsen door de nieuwe regels meer verantwoord gaan beleggen. Samen met die ‘bondgenoten’ kunnen we meer invloed uitoefenen en hebben we meer mogelijkheden om datgene wat wij belangrijk vinden te realiseren.”

Brengt de regering-Biden ook nadelen met zich mee voor de beleggingen?      

“Amerikaanse bedrijven zullen onder de nieuwe regering mogelijk geconfronteerd worden met regelgeving en wellicht meer loonkosten. Wij geloven echter dat op de lange termijn bedrijven die duurzamer opereren beter presteren en toekomstbestendiger zijn. Als langetermijnbelegger zien wij dus vooral voordelen. Het zou mooi zijn als Biden en Harris de verdeelde partijen in het land weer bij elkaar weten te brengen. Hopelijk kan de nieuwe regering de komende vier jaar helpen zorgen dat beleggen en duurzaam beleggen synoniem worden aan elkaar.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van APG

Share Button