Wat bepaalt de rente die ondernemers betalen voor hun microkrediet?

De rente die ondernemers betalen voor microkrediet zijn vaak hoger dan de rentes die we in ons land gewend zijn om te betalen. Maar betalen zij nu ook minder geld voor hun lening, omdat het rentetarief in Nederland historisch laag staat? En hoe wordt überhaupt bepaald welke rente een ondernemer voor zijn microkrediet betaalt?

Als sociaal investeerder merkt Oikocredit de gevolgen van macro-economische ontwikkelingen wereldwijd. In de microkredietsector zijn niet alleen steeds meer spelers actief, wat effect heeft op de prijsstelling van leningen, ook de lage rentestand is van invloed op de percentages die Oikocredit aan partners kan vragen als vergoeding op het krediet.

Opbouw

Naast macro-economische factoren, spelen veel meer zaken mee die de opbouw van rentepercentages voor kredieten bepalen. Dit is afhankelijk van veel verschillende omgevingsinvloeden én de omstandigheden in een ontwikkelingsland zijn niet te vergelijken met een welvarend land als Nederland. Zo brengt het bijvoorbeeld meer kosten met zich mee om mensen in verafgelegen plattelandsgebieden te bereiken met een lening. De, vanuit westers perspectief, hoge rente die ondernemers betalen over hun lening is daarnaast nodig om te corrigeren voor inflatie (soms wel meer dan 10%) en om de kosten voor het begeleiden van ondernemers te vergoeden. Vaak krijgen zij bijvoorbeeld trainingen om nóg succesvoller te ondernemen. Ook zijn relatief kleine leningen aan beginnende ondernemers risicovoller en dus kostbaarder. Toch zijn dat juist de mensen die Oikocredit wil bereiken.

Drukkend effect

De microfinancieringsinstellingen waarmee Oikocredit samenwerkt worden geselecteerd op sociale aspecten. Een van de onderdelen waar we kritisch naar kijken is de rente die een financieringsinstelling aan ondernemers vraagt. Dat monitoren we dan ook systematisch. Over het algemeen vragen onze partners lagere rentepercentages dan het marktgemiddelde, waardoor de aanwezigheid van Oikocredit een drukkend effect heeft op de percentages in het hele land.

De rente die Pablo betaalt

De Filipijnse landbouwer Pablo is 36 jaar oud, getrouwd en hij heeft vier kinderen. Via een microfinancieringsinstelling, een partner van Oikocredit, heeft hij een lening lopen van 80.000 Filipijnse peso, ongeveer 1.500 euro. De aflossingstermijn bedraagt 2 jaar, met een rentepercentage van 18 procent op jaarbasis. De lening gebruikt hij om zijn gewassen, en daarmee zijn bedrijf, beter bestand te maken tegen klimaatveranderingen. Zo plantte Pablo rijstzaden die weerbaarder zijn tegen extreme weersomstandigheden zoals tyfoons.

Eric Holterhues, Managing Director of Oikocredit Nederland

Share Button