Webinar Financial Accounting in the Circular Economy

Webinar Financial Accounting in the Circular Economy

Wanneer

25/01/2022    
15:30 - 17:00

Waar

Webinar
nvt, Online

‘Accountants en financials bevinden zich in sleutelposities om de circulaire transitie te versnellen.’ Dat concludeert het brede samenwerkingsverband Coalitie Circulaire Accounting (CCA), opgericht door Circle Economy i.s.m. de NBA en gesteund door Invest-NL. Op dinsdag 25 januari presenteert deze coalitie de uitkomsten op basis van twee jaar onderzoek en vier case-studies, die zijn samengevat in het eindpaper: ‘Financial Accounting in the Circular Economy – Redefining Value, Impact, and Risk to Accelerate the Circular Transition’.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • De huidige boekhoud- en rapportagemethodieken zijn ontworpen voor de lineaire (take-make-waste) economie
 • Deze methodieken kennen beperkingen om de waarde en positieve impact van circulaire bedrijven op de samenleving en het milieu vast te leggen
 • Hoe kunnen we begrippen heroverwegen zoals afschrijving, om de werkelijke waarde van materialen weer te geven? Hoe waardeer je ‘afval’ dat wordt hergebruikt als de belangrijkste grondstof voor een bedrijf?
 • Waarom worden circulaire bedrijfsmodellen vaak als risicovoller gezien dan hun lineaire tegenhangers en welke rol speelt accounting om dat te veranderen?

Speelveld

Nederland wil 100% circulair zijn in 2050, en in 2030 50% minder grondstoffen verbruiken. De inzichten en aanbevelingen in dit paper richten zich primair op bedrijven, op accountants zowel binnen als buiten organisaties, op financiers en op regelgevende instanties. Deze groepen hebben invloed op een speelveld dat grotere kansen kan bieden voor circulair ondernemen. Dat is nodig om te zorgen dat de grondstoffen waar onze economie – en ons welzijn – van afhangen langer hun waarde behouden: zodat zij niet in het huidige tempo uitgeput raken en verworden tot afval.

Circulaire businesscases

U hoort een samenvatting van de uitdagingen en oplossingen van circulaire businesscases die een groep experts uit verschillende vakgebieden de afgelopen twee jaar hebben beantwoord. Hoe kunnen waarde, impact en risico’s zodanig worden beoordeeld dat zichtbaar wordt of circulair ondernemen op de lange termijn zijn vruchten afwerpt? En waar kunt u als accountant of financial vandaag al mee beginnen? Vanuit verschillende perspectieven gaan we met elkaar hierover in gesprek onder leiding van Rens van Tilburg (Sustainable Finance Lab) tijdens het webinar Financial Accounting in the Circular Economy, op dinsdag 25 januari 2022 van 15.30 tot 17.00 uur.

Het nieuwe paper van de CCA wordt voorafgaand aan dit event gepubliceerd. De voertaal van het webinar is Engels.

Sprekers tijdens dit webinar zijn:

 • Rens van Tilburg, directeur Sustainable Finance Lab (gespreksleider)
 • Kris Douma, voorzitter NBA (opening)
 • Guy de Sévaux, Senior Advisor Circular Economy Invest-NL (opening)
 • Hans Stegeman, Chief Investment Strategist Triodos Bank
 • Usha Ganga, themaregisseur duurzaamheid NBA
 • Diane Zandee, promovendus Nyenrode Business Universiteit en cfo Trunkrs
 • Marleen Janssen Groesbeek, lector Sustainable Finance & Accounting Avans Hogeschool
 • Carl Drenth, directeur Alfa Accountants en Adviseurs Groningen-Assen
 • Aglaia Fischer, Finance Initiative Lead Circle Economy
 • Marvin Nusseck, Finance and Metrics Strategist & Project Manager Circle Economy

Register for free

Share Button
Kaart niet beschikbaar