Webinar ‘Het grote geld en klimaat’

Webinar 'Het grote geld en klimaat'

Wanneer

26/11/2021    
10:00 - 11:30

Waar

Webinar
nvt, Online

De rol van de financiële sector in de klimaataanpak kwam regelmatig aan de orde op de klimaattop in Glasgow. De transitie heeft een verschuiving nodig van grote wereldwijde geldstromen van fossiel naar fossielvrij.

Twee jaar terug ondertekende de Nederlandse financiële sector als eerste het Klimaatakkoord. Daarmee committeerde 3000 miljard euro aan vermogen zich aan terugdringen van CO2-uitstoot. Onlangs kwam de tweede voortgangsrapportage. Bijna 90 procent van de ondertekenaars heeft het CO2-gehalte van financieringen en beleggingen in kaart. Iets meer dan de helft heeft een actieplan om bij te dragen aan de doelen van Parijs.

Voortgang commitment

In deze online talkshow bespreken we met betrokkenen bij de banken en de pensioensector de voortgang van het commitment. We hebben het over de ups and downs die de sector tegenkomt op weg naar het nakomen van de afspraken.

Gaat het hard genoeg
We praten ook met kenners van de financiële sector over de klimaatinspanningen van de sector. Gaat de transitie hard genoeg? Hebben de Nederlandse inspanningen impact? Hoe diep zit de energietransitie in de genen van de sector?

Impact afscheid fossiele investeringen
Ook beschouwen we de ontwikkeling waarbij grote fondsen als het ABP openlijk afscheid nemen van beleggingen in fossiele energie. Een trend die door Glasgow sterker lijkt te worden. Verandert er echt iets of stappen minder betrokken beleggers in het gat en blijft wereldwijd alles zoals het was?

Sprekers

  • Ed Nijpels, Voorzitter, Voortgangsoverleg Klimaatakkoord
  • Femke de Vries, Voorzitter, Commissie financiële sector klimaatcommitment
  • Willem Schramade, consultant duurzame financiering
  • Richard Kooloos, Director Group Sustainability , ABN Amro
  • Hiske Arts, Coördinator ABP-Fossielvrij
  • Vertegenwoordiger, Pensioensector
  • Meer sprekers volgen snel

Gratis aanmelden

Share Button
Kaart niet beschikbaar