Webinar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Webinar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Wanneer

26/09/2018    
10:30 - 11:30

Waar

Webinar
nvt, Online

Op woensdag 26 september a.s. organiseert de Insurance Academy van het Verbond een webinar over het onlangs afgesloten IMVO-convenant (Internationaal Verantwoord Ondernemen). Wat houdt dit convenant in, wat betekent het voor uw organisatie en weet u wat er van u verlangd wordt? 

De Nederlandse verzekeringssector investeert zo’n € 500 miljard in bedrijven en overheden. Het beheren van zoveel geld brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Investeringen moeten rendement opleveren, maar ook bijdragen aan een duurzame wereld. Er móét dan ook oog zijn voor zaken als mensenrechten en klimaat.

Als eerste verzekeringssector ter wereld heeft het Verbond daarom met maatschappelijke organisaties, vakbonden en rijksoverheid een convenant over maatschappelijk verantwoord beleggen gesloten.

Het convenant is door de algemene ledenvergadering van het Verbond aangenomen als bindende zelfregulering.

Onder leiding van Dennis Heijnen (beleidsadviseur financieel economische zaken Verbond) komen Babs Dijkshoorn (Nationale-Nederlanden) en Jos Gijsbers (a.s.r.) aan het woord. Als respectievelijk voorzitter en lid van de werkgroep duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen van het Verbond waren zij nauw betrokken bij de totstandkoming van het convenant. Bovendien kunnen zij putten uit de praktijkervaringen bij hun eigen maatschappijen.
Onder andere de afspraken in het convenant en de verplichtingen die er voor u uit voortvloeien worden door hen nog eens toegelicht. Ook reiken zij u handvatten aan om uw beleggingsbeleid in lijn met het convenant te brengen. En voor de live-deelnemers aan dit webinar is het uiteraard mogelijk om via de chatfunctie actief aan het webinar deel te nemen en/of vragen te stellen.

Bent u niet in de gelegenheid bent om live te kijken? Dan kunt u het webinar later terugkijken. De mogelijkheid om vragen te stellen is dan alleen niet meer aanwezig. 

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor niet-leden.
Deelname is vooral van belang voor medewerkers van verzekeraars die zich bezighouden met het beleggingsbeleid in het algemeen en duurzaam beleggen in het bijzonder, externe vermogensbeheerders van verzekeraars en verder voor iedereen die in het IMVO-convenant en duurzaam beleggen geïnteresseerd is.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voorbereiding
Voor deelname aan het webinar is het prettig als u vooraf kennis neemt van het IMVO-convenant Verzekeringssector.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Dennis Heijnen( beleidsadviseur financieel economische zaken Verbond). Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

 

Share Button
Kaart niet beschikbaar