Internationaal kerkelijk pleidooi ESG-transparantie

Onder leiding van AKI – het samenwerkingsverband voor duurzaam beleggen van de Duitse Evangelische kerken – hebben De Nieuwe Beurskoers en de Church Investors Group (VK) bij de Europese Commissie gepleit voor meer transparante ESG informatie voor beleggers. Hierbij is […] lees meer

ACTIAM lanceert best-in-class duurzaam vastgoedfonds

ACTIAM zet de volgende stap om de negatieve klimaatimpact van vastgoed verder terug te dringen. De fonds- en vermogensbeheerder heeft hiervoor het ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa gelanceerd. ACTIAM belegt hiervoor alleen in vastgoedbedrijven met een hoge ESG-score én een aantoonbare bijdrage aan […] lees meer

Ethische normen van farmaceuten moeten nog beter

Onethische bedrijfspraktijken komen in de farmaceutische industrie op grote schaal voor. Incidenten op het gebied van productkwaliteit, veiligheid en onethisch gedrag kostten farmaceuten in de VS in de afgelopen tien jaar meer dan 30 miljard dollar aan boetes. Wanneer farmaceuten […] lees meer

Eerste mensenrechtenverslag van de Volksbank

De Volksbank, waarvan ASN Bank onderdeel is, publiceert voor het eerst een verslag over de risico’s van haar activiteiten voor mensenrechten. Met behulp van adviesbureau Sustainalize is geïnventariseerd wat de mensenrechtenrisico’s zijn binnen de organisatie, bij klanten, bij toeleveranciers en […] lees meer

Grotere rol makelaar en taxateur in duurzaamheid

De Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft zich tijdens een rondetafelgesprek over energie labels laten informeren door experts over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Tijdens dit gesprek werd onder andere aangegeven dat er een grotere rol voor makelaars is weggelegd […] lees meer