ABP uit zich kritisch over Eerlijk Pensioenlabel

Vanmorgen is het Eerlijk Pensioenlabel – een rapport waarin pensioenfondsen worden beoordeeld op duurzaamheid – verschenen. ABP vindt dat in dit rapport een eenzijdig beeld wordt neergezet.

Net als ABP scoren diverse andere pensioenfondsen in dit rapport niet goed op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Vreemd, andere onderzoeken geven een ander beeld van de prestaties op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen. Een van de kritiekpunten van ABP op het rapport is dat helemaal niet wordt onderzocht wat het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid van ABP nu precies inhoudt en hoe dit wordt uitgevoerd. Ook de geboekte resultaten van ABP op dit terrein blijven in dit onderzoek volledig buiten beeld. Het gaat dan onder meer over de concrete duurzaamheidsdoelstellingen van ABP voor 2020 die het fonds ook waarschijnlijk gaat halen.

Nog transparanter

ABP herkent zich dan ook niet in het beeld wat in het Eerlijk Pensioenlabel wordt neergezet. Wel gaan wij graag de uitdaging aan om nog transparanter te zijn over wat we doen. Daarnaast is en blijft ABP actief om haar duurzaamheidsprestaties te verbeteren en doet dat in dialoog met haar deelnemers en andere stakeholders (waaronder ook NGO’s).

Criteria in duurzaamheidsbeleid

Lucian Peppelenbos, verantwoordelijk voor duurzaamheidsvraagstukken bij APG Asset Management (APG is een pensioenuitvoeringsorganisatie voor o.a. ABP), legt uit waarom de score in Eerlijk Pensioenlabel niet goed is. “Het probleem is dat de onderzoekers voor hun scoringsmethodiek uitgaan van meer dan 392 gedetailleerde beoordelingscriteria. Ze zoeken naar publieke informatie bij pensioenfondsen over het toepassen van deze criteria in hun duurzaamheidsbeleid. Echter, fondsen publiceren doorgaans alleen het beleid op hoofdlijnen en principes, niet op de onderliggende criteria. De onderzoekers nemen vervolgens aan dat deze criteria niet bestaan, en op basis daarvan delen ze dikke onvoldoendes uit aan alle fondsen.”

Steevast als koplopers naar voren

Peppelenbos geeft aan dat ander onderzoek van VBDO dat gericht was op duurzaamheidsfactoren in het beleggingsproces, veel beter aansluit op de werkwijze van pensioenfondsen. “Daarbij kijkt men naar governance, beleid, uitvoering, instrumenten, verantwoording en rapportering. Oftewel, men kijkt naar het beleid op hoofdlijnen en hoe dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Uit die onderzoeken komen pensioenfondsen als ABP steevast naar voren als koplopers.”
Share Button