FNV publiceert de nota "Goed Belegd" over maatschappelijk verantwoord beleggen

Uiterlijk in 2004 moeten alle Nederlandse bedrijfstak-pensioenfondsen een code hebben voor het fatsoenlijk beleggen van hun vermogen.

Dat zegt de FNV in de nota `Goed belegd`, die op 18 juli is gepresenteerd. Daarin stippelt Nederlands grootste vakcentrale een strategie uit voor maatschappelijk verantwoord beleggen van pensioengelden.

Zo moeten pensioenfondsen een beleggingscode opstellen, waarin ze een aantal minimumeisen vastleggen.

Het gaat in eerste instantie om de 82 bedrijfstak-pensioenfondsen. Samen vertegenwoordigen ze driekwart van alle werknemers en gepensioneerden en een vermogen van 490 miljard gulden. In de meeste fondsbesturen zitten vertegenwoordigers van FNV-bonden.

De fondsen zouden niet langer moeten beleggen in landen die mensen- of vakbondsrechten schenden. Of in ondernemingen met een uitgesproken slecht sociaal- of milieubeleid.

Daarbij hoeven de fondsen niet zelf het wiel uit te vinden. Er zijn fondsen, zoals het ABP en PGGM, die hierin al een aantal stappen hebben gezet.

Als het aan de FNV ligt gaan de fondsen voortaan beleggen in bedrijven die het goed doen op milieu- en sociaal gebied en tevens een goed rendement halen.

Het is daarbij niet de bedoeling dat ze beleggen in goede doelen zonder op het rendement te letten. Pensioengelden van werknemers zijn er niet om liefdadigheid mee te bedrijven, aldus `Goed belegd`.

Pensioenbeleggers zouden meer de dialoog moeten zoeken met ondernemingen, maar ook met maatschappelijke groeperingen, zoals milieu- en mensenrechtenorganisaties.

Deze dialoog moet in het teken staan van de zogenoemde triple-P: `People, Planet, Profit`. Dit staat voor een combinatie van sociaal beleid, milieubeleid en rendement.

De FNV stelt haar voorstellen voor groener en socialer beleggen overal aan de orde waar ze vertegenwoordigers in het bestuur van pensioenfondsen heeft. En ook binnen de pensioenkoepels en het overleg met de werkgevers in de Stichting van de Arbeid.

Eind dit jaar wil de FNV samen met de pensioenkoepels een conferentie organiseren. Centraal staat daar hoe pensioenfondsen op dit soort onderwerpen onderling vergeleken kunnen worden (benchmarking).

Net als bij de rendementen op beleggingen dienen er volgens de FNV voldoende betrouwbare benchmarkingcompanies te komen die de huidige aandelenfondsen ook screenen op hun sociaal en milieubeleid.

Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de research die sommige ethische beleggingsfondsen al hebben verricht.

Er zijn in Nederland 82 bedrijfstakspensioenfondsen die driekwart van alle werknemers en gepensioneerden vertegenwoordigen. Ze hebben een vermogen van 490 miljard gulden.

Daarnaast zijn er 847 ondernemingspensioenfondsen. Zij behartigen de belangen van ruim 12 procent van de werknemers en pensioengerechtigden. Het vermogen van deze fondsen bedraagt 239 miljard.

Verder hebben verzekeraars 44.000 pensioencontracten gesloten voor zo’n 10 procent van de werknemers en de gepensioneerden.

Tenslotte zijn er 488.000 werknemers voor wie geen aanvullend pensioen is geregeld. Zij kunnen dus bij hun pensionering alleen een beroep doen op de AOW.

`Goed belegd` is te bestellen bij de FNV Servicelijn, 0900 – 3.300.300 (werkdagen van 9 tot 16 uur, 22 cpm)

`Goed belegd`, uitgebreide versie, kost 7,50 gulden voor FNV-leden (niet-leden betalen 11,25 gulden). Vermeld wel duidelijk dat het gaat om de uitgebreide versie.

De publiekssamenvatting met de titel `Goed belegd, people, planet, profit` kost 5 gulden (niet-leden betalen 7,50 gulden).

Share Button