Doorlopende uitgifte Rabo Groen Obligaties, Rabobank Groep richt Rabo Groen Bank op

Bron
Rabobank

Rabo Groen Bank introduceerde op 25 oktober Rabo Groen Obligaties met looptijden van 3 jaar en 5 jaar. De obligaties kennen een vaste rente van respectievelijk 3,20% en 3,35%. De nominale waarde is EURO 500. De uitgifte van Rabo Groen Obligaties is doorlopend. Rabo Groen Obligaties zijn bankbrieven die geënt zijn op de fiscale faciliteiten van de Regeling Groen Beleggen.

De Rabobank Groep heeft Rabo Groen Bank opgericht met als doel doorlopend vermogen uit de markt aan te trekken om aan de toenemende vraag naar kapitaal voor de financiering van milieuvriendelijke investeringen te kunnen voldoen.
Beleggers profiteren met de Rabo Groen Obligaties ook na de invoering van de nieuwe belastingwetgeving op 1 januari 2001 van de fiscale faciliteiten van de Regeling Groen Beleggen. Zo krijgen beleggers die in maatschappelijke beleggingen – waaronder groen – beleggen een extra vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing van 1,2% tot een maximum van 103.539 gulden (46.984 euro). Dit komt bovenop de basisvrijstelling van 37.463 gulden voor iedere belastingplichtige. Tevens mogen beleggers vanaf 1 januari 2001 jaarlijks 2,5% over het in groen belegde vermogen aftrekken van hun belastbare inkomen in box I. Voor groenbeleggingen die nog dit jaar zijn/worden gedaan zal naar verwachting ook na 1 januari 2001 voor een periode van maximaal 10 jaar een onbeperkte vrijstelling gelden.
De Rabobank Groep heeft Rabo Groen Bank opgericht met als doel doorlopend vermogen uit de markt aan te trekken om aan de toenemende vraag naar kapitaal voor de financiering van milieuvriendelijke investeringen te kunnen voldoen. Bart Jan Krouwel, directeur Rabo Groen Bank: ?De oprichting van Rabo Groen Bank geeft ons de mogelijkheid snel te reageren op vraag- en aanbod naar kapitaal in de groene markt. De Rabo Groen Bank zal zich behalve op de uitgifte van Rabo Groen Obligaties en de verstrekking van groenfinancieringen ook toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe groene financiële diensten en producten?.
De Rabo Groen Bank zal ten minste 70% van de opbrengst van iedere serie Rabo Groen Obligaties aanwenden voor de verstrekking van kredieten aan bedrijven die investeren in projecten die significant bijdragen aan een verbetering of bescherming van het milieu en de leefomgeving.
Sinds het eerste project dat met groen beleggingsvermogen in december 1995 is gefinancierd, groeide het aantal groenfinancieringen van de Rabobank Groep sterk. Vanaf eind 1995 tot en met april 2000 heeft de Rabobank in 765 groene projecten geïnvesteerd tot een bedrag van 1,1 miljard gulden. De Rabobank Groep neemt hiermee ruim de helft van het totaal aantal groen gefinancierde projecten in Nederland voor haar rekening. De categorieën groenprojecten waar de Rabobank een groot aandeel in heeft, zijn biologische landbouw, Groen Label Kassen, duurzaam bouwen en duurzame energie.

Share Button