80% van de Nederlandse consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven getuigen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bron
EBNSC

80% van de Nederlandse consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven getuigen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een zelfde aantal is van mening dat bedrijven, naast de overheid, een grotere rol moeten spelen in de samenleving. Een meerderheid is ook bereid om meer te betalen voor sociaal- en milieuvriendelijke producten of diensten. Dit zijn enkele conclusies uit het eerste Europese onderzoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen dat vandaag in Brussel werd gepresenteerd. Nederland staat hiermee op een tweede plaats in Europa.

60% van de Europese consumenten vindt dat het bedrijfsleven nog onvoldoende aandacht besteedt aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. In Nederland ligt dit aantal lager: 40% vindt dat bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten tonen. Van de Nederlandse multinationals wordt Philips het vaakst (door 20%) maatschappelijk verantwoord genoemd, vóór Shell (10%), Unilever (7%), KPN en Ahold (beide 3%). Het gaat dan vooral om de zorg voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en respect voor de rechten van de mens. Zorg voor het milieu komt op de derde plaats. Liefdadigheid en investeringen in achterstandswijken worden het minst gewaardeerd, aldus de onderzoekers.

Communicatie over dergelijke activiteiten is bij voorkeur opgenomen in de traditionele (product)- informatie en in corporate websites. Pro-actieve, vrijwillige berichtgeving wordt meer gewaardeerd dan verplichte verslaglegging. In Nederland legt men de nadruk op interne communicatie, bijna de helft zegt ook geïnteresseerd te zijn in onafhankelijke ranglijsten.

Het onderzoek werd in opdracht van CSR Europe, het Europese bedrijvennetwerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, uitgevoerd in 12 landen van Europa onder leiding van het Britse onderzoekbureau MORI (Market & Opinion Research International).
De presentatie van de resultaten vormde een van de hoogtepunten van het internationale congres ‘Building Corporate Social Responsibility’ waar de top van het Europese bedrijfsleven en politieke leiders discussieerden over thema’s als maatschappelijk verantwoord beleggen, sociale verslaglegging, intercultureel management, werknemersvrijwilligerswerk, etc.
Tijdens het congres zal voorzitter Viscount Etienne Davignon van CSR Europe namens de veertig aangesloten bedrijven de ‘2005 European Campaign for Sustainable Growth and Human Progress’ aankondigen. Dit is het antwoord van het bedrijfsleven op het appèl dat de Europese staatshoofden tijdens de EU-top in Lissabon in maart deden, om bij te dragen aan de ontwikkeling van een sociaal en welvarend Europa met het hoogste kennisniveau ter wereld.

Voor Nederland ondersteunt de Stichting Samenleving & Bedrijf als nationaal partner van CSR Europe de doelstellingen van deze campagne. Namens Samenleving & Bedrijf ondertekende voorzitter Tom Rodrigues, directeur van Ordina Public BV, een samenwerkingsovereenkomst met de andere nationale partners van CSR Europe. Samenleving & Bedrijf is een landelijk bedrijvennetwerk dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland wil bevorderen. Hierin participeren nu ABN AMRO, Johnson&Johnson, Koninklijke KPN, Ordina, Rabobank, Randstad en Shell.. Voor 2001 en 2002 ontwikkelt Samenleving & Bedrijf programma’s gericht op grote bedrijven (oa. over werknemersvrijwilligerswerk), het MKB en grote steden.

Share Button