Sterke start ASN-Novib Fonds: meer dan f10 miljoen

Bron
ASN Bank

Afgelopen week passeerde het ASN-Novib Fonds de grens van ƒ 10 miljoen aan ingelegd kapitaal. Het fonds werd pas een jaar geleden geïntroduceerd. Het grootste deel van het ingelegde geld werd bijeengebracht door inmiddels bijna 1.000 particuliere rekeninghouders. Dat zijn met name donateurs van Novib en klanten van ASN Bank.

Het ASN-Novib Fonds is een bijzonder beleggingsfonds. Het op 1 januari 2000 voor particuliere beleggers opengestelde fonds is vooral bedoeld om een alternatief te bieden. In plaats van geld te geven aan projecten in ontwikkelingslanden, wordt geld uitgeleend. Het ASN-Novib Fonds financiert in ontwikkelingslanden tegen schappelijke voorwaarden kleinschalige ondernemers in handel, nijverheid en landbouw. Die worden zodoende gevrijwaard van woekerrentes.

Gezien het ideeële karakter van het ASN-Novib Fonds en de moeilijk in te schatten ontwikkelingen in de Derde Wereld, is de rendementsdoelstelling bescheiden. Het fonds streeft ernaar voor de deelnemers een rendement van 2% op jaarbasis te behalen.

Vicieuze cirkel doorbreken
Kleine ondernemers in ontwikkelingslanden stuiten op het probleem dat zij bij bestaande banken geen kredieten kunnen opnemen. De bedragen zijn voor die banken gewoonlijk te klein en voor grotere bedragen zijn de onderpanden niet altijd stevig genoeg. De enige uitweg is dan vaak de woekeraar, die buitensporige rentes berekent. Het ASN-Novib Fonds doorbreekt die vicieuze cirkel.
Het fonds is onder eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers in de praktijk getest. In 1996 hebben Novib en de ASN Bank elk 1,5 miljoen gulden ter beschikking gesteld. Daarmee is via lokale financiële dienstverleners ervaring opgedaan met vormen van microkrediet tegen een schappelijke rentevergoeding. Na drie jaar experimenteren in Argentinië, Uruquay, Panama, de Filipijnen en Peru bleek het fonds goed te werken. De lokale economie krijgt er daadwerkelijk impulsen door.
Oikocredit (voorheen EDCS) verzorgt de nodige financiële contacten en bereidt de leningen voor. De kleine ondernemers worden begeleid met managementtraining, boekhouding en productverbetering. Daarnaast wordt aan marktonderzoek gedaan en wordt geholpen met de afzet van producten.

Deze werkwijze spreekt ook particuliere beleggers in Nederland aan. Dat blijkt wel uit de toename van het door Novib en ASN Bank ingelegde obligo, met ruim ƒ 7 miljoen tot de huidige ƒ 10 miljoen binnen één jaar (en zonder kostbare marketingcampagne). Met die toename zijn vele duizenden startenden ondernemingen in de Derde Wereld geholpen via een op hun maat gesneden microkrediet.

Hopelijk helpt Nederlandse fiscus
In het kader van het nieuwe belastingstelsel hoopt het ASN-Novib Fonds een aanvullende fiscale vrijstelling te krijgen als "maatschappelijke belegging". Het is mogelijk dat beleggingen in het ASN-Novib Fonds dan tot een bepaalde limiet worden vrijgesteld van de nieuwe Vermogensrendementsheffing. Het wachten is op definitieve voorstellen van het Kabinet.

Novib en ASN Bank
Novib streeft ernaar mensen in de Derde Wereld voor zichzelf te laten zorgen. Zodat ze een betere toekomst kunnen opbouwen en onafhankelijk worden van hulp. Eén van de beste middelen is te helpen bij de start van eigen bedrijfjes. Daardoor wordt meteen de lokale economie gestimuleerd.
De ASN Bank investeert uitsluitend in maatschappelijk verantwoorde projecten en bedrijven. De bank houdt ondermeer nadrukkelijk rekening met milieufactoren en sociale omstandigheden. Reden waarom de beide initiatiefnemers al snel bondgenoten zijn geworden in het ASN-Novib Fonds.

Share Button