Maatschappelijk verantwoord ondernemen schiet wortel bij Nederlandse bedrijfsleven

Meer dan de helft van de bedrijven in Nederland (51%) houdt zich op de een of andere manier bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen, grotere meer dan kleine. Maar kleinere bedrijven besteden er relatief wel meer geld aan: bij grote bedrijven gaat het om 0,63% van de omzet, bij kleinere bedrijven om 0,86%. Van de ondernemers zegt 87% een groot of redelijk belang te hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven lopen niet met hun maatschappelijke houding te koop: slechts 13% geeft er in enige of grote mate bekendheid aan. Deze cijfers presenteerde staatssecretaris van Economische Zaken Gerrit Ybema gisteren op het lustrumcongres van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling in Amsterdam.

Ybema constateerde naar aanleiding van deze cijfers dat maatschappelijk verantwoord ondernemen bij veel bedrijven wortel heeft geschoten en een stevig draagvlak heeft.
Half maart zal het kabinet met een standpunt komen over het eind vorig jaar verschenen advies van de Sociaal Economische Raad over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ybema vindt, net als de SER, dat de overheid zoveel mogelijk ruimte zou moeten geven aan de
verantwoordelijkheid en het initiatief van ondernemers. "We moeten uitkijken met strakke regels het enthousiasme van ondernemers in de kiem te smoren." Wel wil hij maatschappelijk verantwoord ondernemen verankeren in de instrumenten die de overheid heeft om export en investeringen te bevorderen. "Het lijkt me niet onredelijk om van ondernemers die van die instrumenten gebruik maken te vragen de OESO-richtlijnen in acht te nemen.
Verder ben ik bezig te onderzoeken of het mogelijk is om subsidie- en
kredietaanvragen van ondernemers te toetsen op omkoping,
milieuconsequenties en sociale omstandigheden." Ybema zal binnenkort over dit onderwerp een brief naar de Tweede Kamer sturen.

Share Button