VBDO viert eerste lustrum met succesvol congres

De Vereniging van Beleggers in Duurzame Ontwikkeling (VBDO) vierde op 15 februari jl. haar eerste lustrum met een congres in het NEMO-museum te Amsterdam.

Het druk bezochte congres had de titel "Brood voor iedereen" meegekregen. Duurzaam beleggen is er voor iedereen en er is inmiddels een grote groep duurzame beleggers.

Tijdens het congres stond het in december 2000 uitgebrachte SER-advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Met name het onderwerp maatschappelijke (of duurzaamheids-)verslaggeving werd als discussiethema opgevoerd. Sprekers waren onder meer de heer Ybema (staatssecretaris van het ministerie van EZ), de heer Smit (directievoorzitter Rabobank), de heer L. de Waal (voorzitter FNV) en de heer Wijffels (voorzitter SER). In aparte fora gingen respectievelijk enkele NGO´s en politici onderling met elkaar in debat over het SER-advies.

Piet Sprengers, directeur van de VBDO, ging in zijn lezing kort in op de stand van zaken van corporate milieuverslaggeving van grote Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Het wachten is nu op het kabinetsstandpunt over het SER-advies. Dit wordt medio maart a.s. verwacht.

Share Button