De Nederlandse verzekeraars en pensioenbeheerders gaan duurzaam beleggen

(gepubliceerd in NRC op 13 maart 2001, door Menno Tamminga).

De Nederlandse verzekeraars en pensioenbeheerders gaan de komende jaren een omslag op de financiële markten veroorzaken. Zij gaan enkele tientallen miljarden gulden op een duurzame manier beleggen.

Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van vermogensadviseur Capital Management Consultants, waaraan 72 professionele beleggers met meer dan 1.000 miljard vermogen hebben meegedaan. Samen belegden verzekeraars en pensioenbeheerders eind vorig jaar 1.558 miljard gulden.

De onderzochte financiers hebben nu zo’n 130 miljoen gulden op een duurzame manier belegd, zo blijkt het onderzoek. Particulieren hebben al bijna 10 miljard gulden duurzaam spaar- en beleggingsgeld ingelegd bij banken en beleggingsfondsen.

De professionele beleggers staan onder toenemende maatschappelijke druk om bij hun beleggingsbeslissingen expliciet rekening te houden met het sociale-, mensenrechten- en ecologische beleid van bedrijven en landen waarin zij geld steken. Een recent advies van de Sociaal-Economische Raad roept bedrijven ook op om in hun jaarverslag in te gaan op hun activiteiten op dit gebied. Zowel CNV als FNV, die via hun vertegenwoordigers een sterke positie hebben in de besturen van pensioenfondsen, hebben de afgelopen twee jaar gedragslijnen voor maatschappelijk en duurzaam beleggen opgesteld. De twee grootste pensioenbeheerders, PGGM (sectoren welzijn en zorg) en ABP (onderwijs en overheid), samen goed voor meer dan 400 miljard gulden beleggingen, lopen voorop. PGGM heeft bijvoorbeeld al een klein deel van de beleggingen afgezonderd en "test" daar duurzaam beleggen. Uit het onderzoek komt naar voren dat 70 procent van de geënquteerden actief belangstelling heeft voor duurzaam beleggen of daarmee al bezig is. Vooral kleinere pensioenfondsen die voor ondernemingen werken zijn er niet mee bezig. De verwachte verschuiving in het beleggingsgedrag is gebaseerd op het hoge percentage financiers dat belangstelling heeft en op hun doelstelling, die oploopt van 5 procent van hun vermogen duurzaam beleggen tot, op langere termijn, het complete vermogen (PGGM).

Welke inhoud de beleggers aan duurzaam beleggen willen geven is onduidelijk, maar het onderzoek suggereert een combinatie van opvattingen. De meest gangbare criteria zijn: bedrijven en landen op negatieve argumenten (schending mensenrechten en/of vakbondsrechten, kinderarbeid) uitsluiten. Of juist extra beleggen in bedrijven met goed beleid, bijvoorbeeld met milieu. Of een combinatie, waarbij de belegger ondernemingen uitkiest die het binnen hun bedrijfstak het beste doen.

Share Button