Fortis Bank richt Groenbank op

Fortis Bank breidt haar dienstenaanbod uit met de oprichting van Fortis Groenbank BV, een 100% dochteronderneming van Fortis Bank (Nederland) NV. Fortis Groenbank biedt bedrijven de mogelijkheid ‘groene’ projecten te financieren en stelt particuliere beleggers in staat hun vermogen op milieuverantwoordelijke en fiscaal aantrekkelijke wijze te beleggen.

Op 23 juli start de inschrijving voor Fortis Groenbankbrieven, het eerste beleggingsproduct dat Fortis Groenbank op de markt brengt. Fortis Groenbankbrieven kenmerken zich door een laag risico en een vast jaarlijks rendement. Particuliere klanten van Fortis Bank kunnen vanaf 23 juli inschrijven op Fortis Groenbankbrieven.

Met de nieuwe dienstverlening speelt Fortis Bank in op de toenemende vraag naar duurzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat 37% van de Nederlandse beleggers interesse heeft in groen beleggen. Bovendien sluit het nieuwe initiatief goed aan bij de wens van Fortis Bank om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

Fortis Groenbankbrieven

Particulieren die beleggen in Fortis Groenbankbrieven kunnen niet alleen een bijdrage leveren aan het behoud van het milieu en de natuur, maar tegelijkertijd ook profiteren van een fiscaal voordeel. Hierdoor kan een belegging in Fortis Groenbankbrieven een hoger netto rendement opleveren dan een staatsobligatie met dezelfde looptijd. In het nieuwe belastingstelsel is bepaald dat voor erkende groen beleggingen, zoals Fortis Groenbankbrieven, een extra vrijstelling geldt boven de ‘normale’ vrijstelling (circa EUR 17.600,= per belastingplichtige). Dit betekent dat erkende groen beleggingen tot een maximum van EUR 46.984,= (per belastingplichtige) niet tot het vermogen in box 3 worden gerekend, en hierover geen vermogensrendementsheffing betaald hoeft te worden. Dit betekent een besparing van 1,2% over de gemiddelde netto waarde van groen beleggingen. Verder ontvangt de belegger een heffingskorting van 1,3% over het vrijgestelde groen belegd vermogen. Naast de jaarlijkse rente-uitkering, kunnen Fortis Groenbankbrieven de belegger een extra fiscaal voordeel na belasting opleveren van 2,5%.

De inleg in Fortis Groenbankbrieven bedraagt EUR 1000,= (nominaal). Fortis Groenbankbrieven hebben een vaste looptijd van drie, vijf of zeven jaar met een jaarlijkse rentecoupon. Aan het einde van de looptijd ontvangt de belegger zijn inleg gegarandeerd terug. Fortis Groenbankbrieven worden doorlopend uitgegeven en zijn niet tussentijds verhandelbaar.

Fortis Groenbank

Minimaal 70% van de door Fortis Groenbank aangetrokken middelen dient voor projecten te worden aangewend die een erkende groenverklaring van de overheid hebben ontvangen. Projecten die in aanmerking komen voor een groene financiering zijn projecten op het gebied van natuur, bos, landschap, biologische landbouw, duurzame energie, duurzaam bouwen en overige projecten in het belang van de bescherming van het milieu. Een zogenoemde ‘ingroeiregeling’ geeft Fortis Groenbank twee jaar de mogelijkheid de 70%-grens te behalen.

Ondernemers die willen investeren in groene projecten die voldoen aan de hiervoor geldende criteria, kunnen deze op basis van gunstige voorwaarden financieren bij Fortis Groenbank. Verschillende klanten van Fortis Bank hebben al aangegeven van een groene lening gebruik te willen maken. Potentiële projecten zijn onder andere groenlabelkassen in de glastuinbouw, windturbineprojecten, zonnepanelen en biomassa-installaties.

Share Button