Institutionelen willen meer ethisch beleggen

92 procent van de Europese financiele analisten en vermogensbeheerders meent dat ethisch beleggen (ISR – linvestissement socialement responsable) een groeiende noodzaak is. Dat blijkt uit een enquête van Euronext en CSR Europe bij 302 professionelen uit 9 Europese landen.

Volgens 91 procent van de ondervraagden zal een toenemende nadruk op de menselijke kant van het beleggen een grotere sociale verantwoordelijkheid bij de bedrijven ontwikkelen. 72 procent meent dat de individuele beleggers bij een groeiende populariteit van ethisch ondernemen op hun beurt meer rekening zullen houden met de ethiek van de genoteerde ondernemingen. Voor institutionele beleggers is dat 80 procent. Die evolutie is populair, meent 92 procent van de geënquêteerden, want een onderneming met een sociaal correcte houding beheert sociale en milieurisicos beter dan haar concurrenten. En dat zorgt finaal voor een hogere beurskoers, vult 83 procent aan.

Reeds 37 procent van de analisten kennen in hun waardeoordeel een premie toe aan de ethische ondernemingen. 51 procent van de vermogensbeheerders beweert er rekening mee te houden bij hun beleggingskeuzes. 74 procent van de ondervraagden meent dat ondernemingen op het vlak van de communicatie van sociale en milieu-aspecten tekort schieten. De overgrote meerderheid pleit voor meer transparante criteria die noodzakelijk zijn voor het ISR-label. CSR Europe is een belangenorganisatie waar meer dan vijftig bedrijven bij betrokken zijn (onder meer Glaverbel, Suez en Euronext). Ze pleit voor een grotere sociale verantwoordelijkheid bij bedrijven. CSR staat voor Corporate Social Responsability.

Share Button