Ideële Triodos Bank lanceert begin volgend jaar nieuw Noord-Zuid fonds

Beleggers in fondsen die projecten financieren in ontwikkelingslanden met als doel armoedebestrijding krijgen een nieuwe fiscale stimulans. Dit blijkt uit de Regeling sociaal-ethische projecten 2001 die staatssecretaris Bos van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Beleggers in door de overheid aangewezen ‘sociaal-ethische fondsen’ komen in aanmerking voor een fiscale bonus van 2,5%.

Triodos Bank is pionier op het gebied van microfinancieringsprojecten in ontwikkelingslanden en beheert sinds 1994 Noord-Zuid fondsen. Samen met Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking) het Hivos-Triodos Fonds en met Stichting DOEN het Triodos-Doen Fonds. De fondsen hebben een gezamenlijk volume van 30 miljoen euro.

Algemeen Directeur Triodos Bank Peter Blom: ‘Wij zijn zeer verheugd met de regeling en zien goede mogelijkheden om begin volgend jaar met een nieuw fonds op de markt te komen. Net als bij de fiscale groenregeling heeft Triodos Bank vele jaren ervaring op kunnen bouwen op dit specifieke werkterrein. Zo financieren wij met Hivos-Triodos Fonds en Triodos Doen inmiddels tientallen microfinancieringsinstellingen in zowel Afrika, Azië als in Latijns Amerika. Deze bankinstellingen verstrekken kleine leningen (ongeveer $ 1.000) aan mensen die een bedrijfje willen opzetten en zo aan de armoede kunnen ontsnappen. Met de nieuwe fiscale regeling zien wij het koploperswerk van deze fondsen beloond.’

Financieren van projecten in ontwikkelingslanden brengt specifieke problemen met zich mee zoals valuta- en landenrisico’s. Triodos Bank vindt het daarom van belang dat de nieuwe fondsen minimaal 50% van de middelen in ontwikkelingslanden beleggen en niet zoals bij de fiscale groenregeling 70%. Peter Blom: ‘Wij hopen met de staatssecretaris hierover een regeling te kunnen treffen.’

Triodos Bank verwacht dat veel bewuste beleggers het interessant zullen vinden om in Noord-Zuid Fondsen te participeren. De groei van de markt zal dan ook vooral worden bepaald door de mogelijkheden geschikte investeringen te vinden. Triodos Bank verwacht dat in vijfjaar tijd tussen de 100 en 200 miljoen euro in Noord-Zuid Fondsen zal worden belegd. Ter vergelijking: de markt voor groen sparen en beleggen is in zes jaar gegroeid tot ongeveer 3 miljard euro eind dit jaar.

Share Button