Fiscale stimulans voor sociaal-ethisch beleggen

Gisteren heeft staatssecretaris Bos de Regeling sociaal-ethische projecten 2001 naar de Tweede Kamer verstuurd. De invoering van de Regeling is een uitwerking van de vrijstelling sociaal-ethisch beleggen. In de Regeling zijn de criteria vastgelegd waaraan moet worden voldaan om als sociaal-ethisch project te worden aangemerkt. Beleggers die beleggen in aangewezen sociaal-ethische fondsen komen in aanmerking voor een vrijstelling in box 3 van maximaal ¤ 46 984 (ƒ 103 539). Dit maximum geldt tezamen met de vrijstelling groenbeleggen. Daarnaast heeft de belegger in sociaal-ethische fondsen recht op een heffingskorting van 1,3% over het gemiddelde van het bedrag dat op 1 januari en op 31 december is vrijgesteld.

Het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking geeft de sociaal-ethische verklaring af voor projecten die kwalificeren als sociaal-ethisch. Projecten die voor deze verklaring in aanmerking komen, moeten in het belang zijn van de voedselzekerheid, voedselverbetering, de sociale en culturele ontwikkeling of de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en regionale ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Share Button