MISTRA noemt ETHIBEL ‘Best Practice’ in Europa.

Het Zweedse MISTRA benoemt ETHIBEL als Europees ‘Beste praktijk’ voorbeeld voor advies en onderzoek inzake duurzaam beleggen. Als motivatie daarvoor worden ondermeer ETHIBEL’s multistakeholdersaanpak genoemd en de totaalbenadering van duurzaam ondernemen.

MISTRA is een internationaal gereputeerde Zweedse stichting voor milieuonderzoek. Zij stelt zich tot doel om een bijdrage te leveren tot het vinden van oplossingen voor belangrijke milieuproblemen. Deze stichting heeft jaarlijks zo’n 250 miljoen Zweedse Kroon ter beschikking, waarmee het langdurige milieuonderzoeksprogramma’s financiert.

Dat geld is afkomstig van de opbrengst van het kapitaal uit een beleggingsportfolio van ongeveer 4,7 miljard SEK, beheerd door MISTRA. MISTRA streeft naar een grotere overeenstemming tussen haar asset management en haar opdracht om bij te dragen tot meer duurzame ontwikkeling. De stichting heeft daarom besloten om van start te gaan met de selectie van aandelen op basis van positieve duurzaamheidscriteria.

Met het oog op het vinden van de geschikte partner voor deze selectie, heeft MISTRA de opdracht gegeven aan het Zweedse Miljoëko AB en aan het Britse SustainAbility om de bestaande diensten en producten voor duurzaam beleggen in Amerika en Europa door te lichten. Voor deze doorlichting werden 142 producten van 77 fondsmanagers en een totaal van 24 onderzoeksbureaus onder de loepe genomen. Een diepgaande analyse leverde een selectie op van vijf organisaties als ‘Beste praktijk’ voorbeelden van bureaus voor onderzoek en advies inzake duurzaam beleggen.

Drie daarvan zijn interne onderzoeksteams, direct verbonden aan asset managers: één Amerikaans team (van Trillium Asset Management), één Brits team (verbonden aan Henderson) en één Noorse groep (van Storebrand Asset Management). Slechts twee onafhankelijke organisaties werden geselecteerd: opnieuw een Amerikaans team (Innovest) en ten slotte ETHIBEL voor Europa (samen met Cordius Asset Management, op basis van zijn jarenlange ervaring en samenwerking met ETHIBEL).

Een selectie tot ‘Beste praktijk’ voorbeeld houdt in dat de volgende sleutelkenmerken geïdentificeerd werden:
(1) een triple bottom line benadering (nadruk op duurzame ontwikkeling met een evaluatie van prestaties op het vlak van sociaal beleid, milieubeleid en ethisch-economisch beleid);
(2) nadruk op best-in-class bedrijven en pioniers/vernieuwers;
(3) evaluatie van duurzaamheidskansen en -risico’s;
(4) een ‘intelligent’ screening model (combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyes);
(5) een gekwalificeerd onderzoeksteam;
(6) openheid en transparantie.

Share Button