Dutch Sustainability Research BV opgericht

MeesPierson, pensioenfonds PGGM en Triodos Bank richten samen een onafhankelijk onderzoekscentrum voor duurzaam beleggen in Nederland op. De onderneming, Dutch Sustainability Research B.V. (DSR), richt zich op het verzamelen van feiten over de duurzaamheid van beursgenoteerde ondernemingen. Ook verstrekt DSR aan haar klanten gespecialiseerde achtergrondinformatie over ontwikkelingen en discussies rond duurzaam beleggen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Unieke samenwerking
Volgens Bas Rüter, manager van de nieuwe onderneming en hoofd Triodos Research, is het uniek dat verschillende financiële partijen deelnemen in één expertisecentrum. Rüter: ‘Naast MeesPierson, pensioenfonds PGGM en Triodos Bank, is er ook interesse van andere financiële instellingen. De unieke samenwerking betekent dat de betrouwbaarheid van feiten over de sociale en milieuaspecten van de onderzochte ondernemingen aanzienlijk toeneemt. Het onderzoekscentrum geeft alleen een oordeel over hoe een bedrijf binnen haar bedrijfstak scoort op een aantal duurzaamheidindicatoren, maar geeft geen beleggingsoordeel. De klanten: banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders, bepalen zelf wat zij met de gegevens doen. Zo zal de ene partij zich meer richten op het milieu, terwijl een ander het maatschappelijk gedrag van bedrijven vooropstelt. Iedere klant kan zich op die manier profileren met zijn eigen visie op duurzaamheid terwijl de onderliggende feiten dezelfde zijn.’
Klanten van Dutch Sustainability Research zijn, naast de drie aandeelhouders, ING Bank, ING Investment Management, SNS Asset Management, Friesland Bank en vermogensbeheerder Nieuwenhuijs Brink Crommelin.

Roderick Munsters, Managing Director Investments PGGM: ‘De objectieve duurzaamheidgegevens dienen voor ons als basis voor de dialoog die pensioenfondsen in toenemende mate willen voeren met ondernemingen over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Frank Hoogendijk, verantwoordelijk voor duurzaam vermogensbeheer bij MeesPierson: ‘Het aandeel van duurzame beleggingen op het geheel aan beleggingen is nog betrekkelijk klein. Dat geldt ook voor het aantal onderzoekers op dit gebied. Door de gefragmenteerde onderzoekskracht samen te voegen ontstaat een organisatie die veel beter onderzoek kan doen. Ik zie de oprichting van DSR dan ook als een zeer significante stap in de kwaliteitsverbetering van het duurzaam beleggen.’

Peter Blom, Algemeen directeur Triodos Bank: ‘Voor duurzame beleggers is de oprichting van DSR een grote stap op weg naar meer transparantie. Als pionier op het gebied van duurzaam beleggen vind ik het een positieve ontwikkeling dat de duurzame beleggingsfondsen in Nederland nu met name op basis van de criteria van de fondsbeheerders met elkaar kunnen worden vergeleken en dat er geen onduidelijkheid meer is over de feiten die daaraan ten grondslag liggen.’

Wereldwijd netwerk (SiRi Groep)
Volgens een standaardmethode worden wereldwijd gegevens verzameld over beursgenoteerde ondernemingen. De onderzoeksmethode gaat uit van een actieve dialoog met de multinationals bijvoorbeeld over de omgang met werknemers, kinderarbeid, milieuzorg, corporate governance en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Dutch Sustainability Research verzorgt het onderzoek naar de Nederlandse multinationals. Deze gegevens worden niet alleen in Nederland maar wereldwijd benut door tientallen financiële instellingen voor het selecteren van duurzame beleggingen. Op haar beurt maakt DSR gebruik van een wereldwijd netwerk van onderzoeksinstellingen, de SiRi Groep, die feiten aanleveren over duurzaamheidaspecten van de belangrijkste, beursgenoteerde ondernemingen die daar gevestigd zijn.
Dutch Sustainability Research is de Nederlandse vertegenwoordiger van de SiRi Groep. SiRi staat voor Sustainable Investment Research International.

De SiRi Groep beschikt over een netwerk van meer dan 100 researchers. De gezamenlijke SiRi Groep leden hebben wereldwijd ruim 1.700 ondernemingen onderzocht. In tegenstelling tot researchinstellingen die vanuit hun vestigingsland wereldwijd onderzoek verrichten, beschikt de SiRi Groep over onderzoekers die werken in het land waar het bedrijf is gevestigd. Deze onderzoekers kennen de taal en cultuur van het land. De ervaring leert dat dit leidt tot een hogere kwaliteit van research en bedrijven motiveert tot een beter sociaal en milieubeleid.

Aangesloten leden van de SiRi Groep zijn naast Dutch Sustainability Research (onderzoekt in Nederland): AreSE (Frankrijk en Portugal), Avanzi (Italië en Griekenland), Caring Company (Scandinavië, Polen en de Baltische landen), Centre Info (Zwitserland), Fundación Ecologia y Desarrollo (Spanje), KLD & Co (USA), MJRA (Canada), PIRC (Verenigd Koninkrijk en Ierland), Scoris (Duitsland en Oostenrijk), SIRIS (Australië en Nieuw Zeeland) en Stock at Stake (België, Luxemburg en Japan).

Share Button