´Groene´ financiering voor realisatie landgoederen en nieuwe natuur

Amstelland, Staalbankiers en Stichting Nationaal Groenfonds hebben woensdag 30 januari een samenwerkingsovereenkomst getekend voor ´groene´ financiering. Amstelland ontwikkelt volgens haar concept Groen door Rood® landgoederen, waarbij ook de aanleg van nieuwe, openbaar toegankelijke natuur wordt meegenomen. Om de kopers van deze landgoederen een specifieke en aantrekkelijke financiering te kunnen bieden, is in samenspraak met Staalbankiers de Amstellandgoedfinanciering ontwikkeld. Het Nationaal Groenfonds verstrekt voor de realisatie van de nieuwe natuur aan Staalbankiers de benodigde ´groene´ financieringsmiddelen en koppelt dat aan subsidiegelden die de overheid beschikbaar stelt.

Amstelland Ontwikkeling Wonen, een dochteronderneming van Amstelland NV, wenst met de ontwikkeling van groene landgoederen in te spelen op de toenemende vraag onder woonconsumenten naar ruim en groen wonen. Tegelijkertijd wil de overheid een kwaliteitsimpuls geven aan natuur en landschap. Met Groen door Rood® heeft Amstelland op deze ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen een antwoord gevonden. Groen door Rood® biedt de mogelijkheid in verhoogd tempo meer bos en natuurlijk landschap te realiseren. De ontwikkeling van landgoederen geeft de financiële basis voor de aanleg van nieuwe natuur in door de overheid aangewezen gebieden. Hierbij werkt Amstelland nauw samen met de betrokken overheden en natuurbeschermingsorganisaties.
De drie partijen plaatsen de onderlinge samenwerking nadrukkelijk in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mens, natuur en bedrijfsleven profiteren van Groen door Rood®.
Staalbankiers, onderdeel van Achmea, richt zich met de Amstellandgoedfinanciering op mensen die kiezen voor kwaliteit van het leven. Toekomstige landgoedeigenaren krijgen de mogelijkheid een gunstige financiering af te sluiten die optimaal inspeelt op de ´groene´ regelingen die voor landgoederen gelden. Het Nationaal Groenfonds is gespecialiseerd in de financiering van natuurprojecten van overheden en particulieren en heeft publiek-private samenwerking hoog in het vaandel staan.
Amstellandgoedfinanciering is tevens beschikbaar voor projecten van derden, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Share Button