Triodos Bank België boekt 16 procent lagere nettowinst

(Gepubliceerd in de Financieel-Economische Tijd van 4 maart 2002).

De ethische bank Triodos zag de nettowinst in 2001 18 procent krimpen tot 2,36 miljoen euro. IT-investeringen en een krappere rentemarge zijn verantwoordelijk voor de winstdaling. Het beheerd vermogen van de groep blijft wel groeien, vorig boekjaar met 26 procent tot 1,1 miljard euro. In België steeg het kredietvolume met 43 procent tot 52,6 miljoen euro.

Triodos Bank is sinds 1993 actief in België. De bank werd in 1980 opgericht in Nederland en financiert projecten met een maatschappelijke meerwaarde in de sectoren ecologie, sociale economie, cultuur en onderwijs. "Winst is belangrijk, maar ze moet binnen het kader van de sociale doelstellingen van de bank ontstaan", zegt Pierre Aeby, directeur van Triodos Bank België. Respect voor "People" en "Planet" vormen de grenzen van dat kader.

De nettowinst van Triodos Bank ging vorig jaar 18 procent achteruit tot 2,3 miljoen euro. "Zoals verwacht", zegt Aeby. Triodos had inderdaad begin 2001 al gezegd dat de winst kleiner zou zijn door investeringen in informatietechnologie. "Bovendien is ook de rentemarge nog eens ingestort, en onze resultaten hangen hier sterk van af", voegt Aeby eraan toe. Triodos zou, in tegenstelling tot de commerciële banken, geen last hebben van slechte kredieten. De groep verwacht dat de winst dit jaar opnieuw lager zal uitvallen als gevolg van de IT-investeringen.
De kredietverlening kende vorig jaar volgens Triodos een "bescheiden" groei van 17 procent tot 329 miljoen euro. De verhouding van kredieten ten opzichte van toevertrouwde middelen zakt tot onder de 50 procent, daar waar dit twee jaar geleden nog 57 procent was. De doelstelling op lange termijn is 70 procent. In België steeg deze verhouding met 5 procentpunten tot 37 procent.
Ons land liet trouwens de grootste stijging van het kredietvolume optekenen. De kredietportefeuille groeide met 43 procent tot 52,6 miljoen euro. "De financiering van windenergieprojecten verklaart een deel van die sterke stijging. Wij financieren negen van de veertien windmolens van het nieuwe park in Brugge", zegt Aeby. Triodos begon met de financiering van windenergie in 1986, na de kernramp in Tsjernobyl. Vandaag financiert de bank ruim 200 windmolens in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België, waarvan 12 in ons land. "En België is dankzij de regeringsinitiatieven een groeiende markt." Vrijdag keurde de ministerraad het wetsontwerp over de afbouw van kernenergie goed. Hierdoor krijgt alternatieve energie een grotere rol toebedeeld.
Het beheerd vermogen van Triodos Groep, die naast de bank nog Triodos Holding omvat, groeide met 26 procent tot 1,11 miljard euro. Triodos Bank België trok 19 procent of 23 miljoen euro meer middelen aan. Het "Triodos Values Fund", het ethische beleggingsfonds dat de bank in juni vorig jaar lanceerde, trok 6 miljoen euro aan.
Triodos wil nog dit jaar in België een ethisch obligatiefonds lanceren.

Share Button