Stevige groei duurzaam bankieren bij ASN Bank

Bron
ASN Bank

Ondanks de wankelende economie is de ASN Bank in 2001 stevig gegroeid. Het aantal klanten steeg met 7%. De totale inleg van spaar- en beleggingsgelden steeg met ruim 18 procent. De nettowinst nam vorig jaar toe tot ¤ 7,8 miljoen. De ASN Bank versterkte daarmee haar positie als de grootste duurzame bank van Nederland met een beheerd vermogen van ¤ 1,6 miljard.

Het afgelopen jaar was voor de duurzame ASN Bank een succesvol jaar. De economische terugval heeft de resultaten van de bank niet nadelig beïnvloed. De bank groeide op alle fronten. De groei is mede veroorzaakt door de introductie van een aantal succesvolle duurzame producten als het ASN Obligatiefonds en het ASN Topsparen. Aan het eind van 2001 beheerde de ASN Bank ¤ 1,3 miljard. Dit betekent een stijging van ruim 18 % ten opzichte van eind 2000. Het aantal klanten steeg in 2001 met 7 % naar 170.000.

Fondsvermogen. Het totale fondsvermogen (van alle ASN Beleggingsfondsen) groeide in 2001 met ¤ 73 miljoen (17%) tot ¤ 490 miljoen. Door het in beheer nemen van het ABF (ASN Mixfonds) per 1 januari 2002 steeg het totale fondsvermogen uiteindelijk tot ¤ 650 miljoen. Het aantal beleggingsrekeningen steeg in 2001 met ruim 20 %, van 36.000 naar 44.000. De stijging van het aantal rekeningen is mede het gevolg van de introductie van het ASN Obligatiefonds en het ASN Milieufonds in 2001.

Inleg ASN spaarrekeningen. In 2001 steeg het totaal ingelegd spaargeld bij de ASN Bank met ¤ 112,- miljoen (14 %) tot ruim ¤ 935 miljoen. Deze stijging is voor ruim 17 % veroorzaakt door de introductie, begin 2001, van ASN Topsparen. Het spaarobligo bedroeg daarmee eind 2001 ruim ¤ 935 miljoen. Het aantal spaarrekeningen steeg met ruim 7.000 naar ruim 164.000, een stijging van ruim 4,7 %.

Renteschenkingen. Al vanaf eind 1991 hebben klanten met een rekening ASN Sparen of ASN Milieusparen de mogelijkheid om de rente die zij ontvangen (gedeeltelijk) te schenken aan een goed doel. Destijds ging het slechts om drie renteschenkingspartners, maar inmiddels is dat aantal uitgegroeid tot tien. In ruim tien jaar is er door 3.671 spaarders van de ASN Bank in totaal ruim ¤ 1,8 miljoen aan rente geschonken. Solidaridad kreeg het grootste bedrag aan rente geschonken, gevolgd door Novib.

De ASN Bank is in 1960 opgericht en sinds die tijd een pionier op het terrein van duurzaam bankieren. Zij belegt haar geld volgens duidelijke principes waarbij duurzaamheid en rendement hand in hand gaan. De ASN Bank is actief op het terrein van duurzaam beleggen, sparen, kredieten en hypotheken.

Directeur Ewoud Ph. Goudswaard is tevreden met het positieve resultaat van 2001. ‘In tegenstelling tot andere banken heeft de recessie van het afgelopen jaar ons nauwelijks beïnvloed. Dit is een aanwijzing dat duurzaam sparen en beleggen een trend is en geen tijdelijke hausse. Onze klanten begrijpen dat financiële rendement gaat heel goed samen met een verantwoorde zorg voor mens, dier en milieu’.

Share Button