Oikocredit Nederland als eerste erkend als sociaal-ethisch fonds

Voor het eerst geeft de Nederlandse overheid belastingvrijstelling aan investeerders in een sociaal-ethisch beleggingsfonds: Oikocredit Nederland. Particulieren die via dit fonds beleggen in armoedebestrijding, profiteren over het jaar 2001 van eenzelfde belastingvoordeel als beleggers in groenfondsen. Dit is de uitkomst van het afrondend overleg tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Bos over de regeling sociaal-ethische beleggingen op donderdag 25 april, de laatste werkdag vóór het verkiezingsreces.

Giften voor armoedebestrijding waren altijd al aftrekbaar voor de belasting. Beleggingen in groenfondsen kennen sinds enkele jaren een voordelig fiscaal regime. Particuliere investeerders die ervoor kozen hun spaargeld te beleggen in ontwikkelingswerk, dreigden echter in het nieuwe belastingstelsel fiscaal gestraft te worden. Een ongewenste situatie, zo vond het parlement. Het verzocht de regering een regeling voor fiscale vrijstelling voor sociaal-ethisch beleggen in de nieuwe Wet inkomstenbelasting 2001 op te nemen. Door de belastingvrijstelling met terugwerkende kracht voor particuliere investeerders in Oikocredit Nederland is de, zij het voorlopige, erkenning van het eerste sociaal-ethische fonds nu een feit.

Al ruim 25 jaar biedt Oikocredit Nederland particulieren en instellingen in Nederland de mogelijkheid te investeren in kansen voor armen. Oikocredit geeft leningen aan groepen mensen in de Derde Wereld die niet voor normaal bankkrediet in aanmerking komen, omdat ze te weinig onderpand hebben of anderszins als risicovol worden aangemerkt. Per 1 januari 2002 stond 90 miljoen euro uit bij driehonderd projecten in zestig landen: van de koffieboeren achter Max Havelaar, tot marktkoopvrouwen in Afrika, vaak samenwerkend in coöperatief verband.

Oikocredit is een internationale ontwikkelingscoöperatie, waarbij meer dan vijfhonderd kerken en kerkelijke organisaties uit alle werelddelen zijn aangesloten. En via dertig steunverenigingen als Oikocredit Nederland 20.000 particulieren en instellingen. Gezamenlijk hebben zij een aandelenkapitaal van 160 miljoen euro ingelegd. Het dividend is gemaximeerd op 2%.

Oikocredit Nederland is met een aandelenkapitaal van bijna 40 miljoen euro de grootste participant in Oikocredit. Dit kapitaal is bijeengebracht door 5.500 particulieren en 1.100 groeperingen: diaconieën, parochies, kerkvoogdijen, ordes, congregaties en bedrijven.

Bij beschikking van 19 april 2002 is Oikocredit Nederland, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001, door het ministerie van Financiën voorlopig erkend als sociaal-ethisch fonds. Dat houdt in dat particuliere beleggers met ingang van hun belastingaangifte over 2001 aanspraak kunnen maken op deze faciliteit.

Definitieve erkenning zal naar verwachting in de loop van dit jaar volgen. Daarvoor is vereist dat de particuliere beleggingen worden ondergebracht in een nieuw op te richten fiscale beleggingsinstelling.

Share Button