Nieuw: ASN Jeugdsparen

ASN Bank heeft ASN Jeugdsparen geïntroduceerd.

U wilt graag een mooie toekomst voor uw kind of kleinkind. Sparen voor een studie, of een financiële reserve voor later. Maar wel duurzaam en tegen een aantrekkelijke rente. Met ASN Jeugdsparen kan dat allemaal. Tegen een hoge variabele rente spaart u voor uw kinderen wanneer u wilt. En u kunt onbeperkt bijstorten. En natuurlijk worden de gelden door de ASN Bank duurzaam geïnvesteerd! Bovendien helpt u niet alleen uw eigen (klein)kinderen, maar steunt u ook de straatkinderprojecten van Mensen in Nood.
Als u een rekening ASN Jeugdsparen opent, geeft u ook kansarme straatkinderen in ontwikkelingslanden een kans. De ASN Bank doet namelijk na opening van de rekening, mede namens de rekeninghouder, een donatie van ¤ 10,- aan Mensen in Nood ten behoeve van straatkinderprojecten. Bovendien komt er jaarlijks een percentage van het via ASN Jeugdsparen ingelegde geld aan deze projecten ten goede. Zo spaart u niet alleen voor kinderen hier, maar ook voor de toekomst van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Vast en zeker

Het geld op de rekening ASN Jeugdsparen staat vast tot de rekeninghouder meerderjarig wordt. Daarna kan de rekening worden omgezet in een ASN-rekening naar keuze, zowel een spaar- als een beleggingsrekening. Tussentijdse opname door de wettelijke vertegenwoordiger, of door de minderjarige rekeninghouder zelf, is niet mogelijk. Er zijn wel uitzonderingen. Bij overlijden van de rekeninghouder kunnen wettige erfgenamen het spaarbedrag opnemen. Voortijdige opname is ook mogelijk wanneer het spaarbedrag aantoonbaar wordt gebruikt voor studie (vanaf het voortgezet onderwijs). Ook is het mogelijk het spaarbedrag van de rekening ASN Jeugdsparen zonder kosten over te boeken naar ASN-deposito’s met een gelijke of hogere rente, of naar voor opname geblokkeerde ASN-beleggingsfondsen. De bedragen die van deze rekeningen vrijkomen vloeien voor meerderjarigheid van de rekeninghouder echter altijd terug naar de gekoppelde rekening ASN Jeugdsparen.

Share Button