Gratis Energie Prestatie Advies bij duurzame ASN Hypotheken

Bron
ASN Bank

Links


De ASN Bank heeft als onderneming een duidelijk doel voor ogen: werken aan een samenleving waarin duurzaamheid voorop staat. Deze bedrijfsfilosofie komt ook tot uiting in het ASN-hypothekenaanbod. Zo biedt de ASN Bank diverse hypotheekvormen, waarbij voor de aflossing mens- en milieuvriendelijk gespaard en belegd kan worden. Tot eind dit jaar biedt de ASN Bank bij het afsluiten van een eerste of tweede hypotheek bovendien gratis een Energie Prestatie Advies (EPA) aan, ter waarde van ¤ 200,-.

Het EPA is als onderdeel van de milieudoelstellingen van de Nederlandse overheid ontwikkeld door het Ministerie van VROM. De overheid heeft zich in het Kyoto-protocol internationaal verplicht de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, met name door een reductie van de CO2-uitstoot. Dit kan deels worden gerealiseerd door energiebesparingen in bestaande gebouwen. De overheid wil in 2010 een substantieel deel van het Nederlandse woningbestand met bouwvergunningen verleend vóór 1998 hebben doorgelicht met een EPA.
De ASN Bank speelt als specialist in duurzaam bankieren nu actief in op deze ontwikkeling.

Een EPA is een maatadvies door een erkende adviseur. De ASN Bank werkt hiervoor nauw samen met de organisatie BeldeZon. Een gecertificeerde EPA-adviseur zet in het EPA op een rij welke maatregelen in huis een optimale besparing geven op de energierekening, meer wooncomfort verschaffen en het binnenklimaat verbeteren. Daarbij kan worden gedacht aan de aanschaf van een HR-ketel met zonneboiler, spouwmuurisolatie of het plaatsen van zonne-panelen. Een verbouwing of verhuizing kan een goede gelegenheid zijn om een EPA te laten uitvoeren. Een EPA kan ook flink geld besparen. Komt de geadviseerde maatregel namelijk voor op de lijst van de Energie Premie Regeling (EPR) van de overheid, dan krijgt men bij de uitvoering niet alleen deze premie, maar daarover ook een extra EPA-premie van 25%.
Een EPA kost normaal ¤ 200,-. Maar als men de ASN-hypotheekofferte accepteert en het EPA via de ASN Bank en haar samenwerkingspartner BeldeZon laat uitvoeren, ontvangt de klant van de ASN Bank die ¤ 200,- op de rekening. Bovendien worden de kosten van het EPA door de overheid vergoed via het energiebedrijf, ongeacht of men energiebesparende maatregelen neemt of niet. De klant ontvangt van hen dus ook nog eens ¤ 200,-! Dit betekent dat de klant ¤ 200,- verdient en een energie-advies op maat krijgt over zijn of haar woning.

ASN Bank
De ASN Bank is al sinds 1960 toonaangevend op het gebied van duurzaam bankieren. Daardoor ontvangen rekeninghouders bij de ASN Bank een dubbel rendement: zowel financieel als maatschappelijk. Groene energie, duurzaam bouwen, biologisch boeren en eerlijke handel met respect voor mensenrechten zijn voorbeelden van ASN-investeringen.
Er zijn nu ruim 180.000 mensen die samen zo’n 1,6 miljard euro via de ASN Bank investeren in een duurzame samenleving. De ASN Bank maakt deel uit van de SNS Reaal Groep.

BeldeZon
BeldeZon is dé onafhankelijke aanbieder van zonne-energiesystemen. BeldeZon is een initiatief van de Econcern groep, een onderneming die zich al bijna 20 jaar toelegt op advisering en het ontwikkelen van toepassingen voor duurzame energie. BeldeZon medewerkers werken volgens de missie: een duurzame energievoorziening voor iedereen. BeldeZon heeft expertise op zonne-energiegebied en wordt gesteund door het Wereld Natuur Fonds. BeldeZon betekent: makkelijk. BeldeZon regelt alles voor de klant, van bestelling tot en met begeleiding bij het aanvragen van alle subsidies. Heel simpel, heel BeldeZon.

Share Button