Nieuwe impuls voor investeren in ontwikkeling: Oikocredit Nederland Fonds

Bron
Oikocredit

Links


De inzet van kapitaal voor kredietverlening aan groepen ondernemers in ontwikkelingslanden zal met de komst van het Oikocredit Nederland Fonds naar verwachting een belangrijke impuls krijgen. Om beleggen in Oikocredit Nederland Fonds ook fiscaal aantrekkelijk te maken is een aanvraag bij de fiscus ingediend voor definitieve erkenning als sociaal-ethisch fonds.

Henk van Stokkom, voorzitter Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds: ‘Ik ben zeer verheugd over de start van het Oikocredit Nederland Fonds op 31 december 2002. We zien het nieuwe fonds als een belangrijk middel om ons doel te bereiken. Oikocredit U.A. zal de verwachte instroom van nieuw kapitaal aanwenden om de kredietverlening aan groepen ondernemers in ontwikkelingslanden verder uit te breiden.’

Het leenmodel van Oikocredit, Ecumenical Development Co-operative Society U.A.
Al meer dan 25 jaar verstrekt de internationale organisatie Oikocredit U.A. vanuit Amersfoort leningen aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden die bij commerciële banken niet voor kredieten in aanmerking komen. Met een lening worden zij in staat gesteld om werk en inkomen te creëren en de verstrekte lening terug te betalen. Omdat leningen worden verstrekt op basis van belegd kapitaal van derden, worden kredietaanvragen zeer zorgvuldig bestudeerd en beoordeeld. De resultaten van de afgelopen jaren laten zien dat vrijwel alle kredieten zonder vertraging geheel worden terugbetaald aan Oikocredit U.A.

Beleggingsbeleid
Het Oikocredit Nederland Fonds mag 90% van het kapitaal beleggen in aandelen Oikocredit U.A. 10% wordt elders belegd op basis van de ethische beleggingscriteria die Oikocredit U.A. ook gebruikt. De afgelopen elf jaren heeft Oikocredit U.A. aan zijn aandeelhouders een bescheiden dividend uitgekeerd.

Deelname in het Oikocredit Nederland Fonds
Oikocredit Nederland Fonds is een beleggingsfonds met een vergunning van de Autoriteit-Financiële Markten. Deelnemers kunnen participaties in het Oikocredit Nederland Fonds kopen. Het Fonds kent participaties toe tegen een uitgifteprijs van EUR 200. Om deelname in het fonds ook fiscaal te stimuleren is nu definitieve erkenning als sociaal-ethisch fonds aangevraagd bij de fiscus.

Het Prospectus is kosteloos in te zien en opvraagbaar bij Oikocredit Nederland. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Share Button