Morningstar: Nederlandse duurzame beleggingsfondsen presteerden lager dan benchmarks

Bron
Morningstar

Links


De duurzaam beleggende fondsen die in Nederland worden aangeboden presteren slechter dan de index en eveneens minder dan de overige in Europa aangeboden beleggingsfondsen. Maar dat gold de laatste jaren voor meer fondsen die vanuit Nederland worden beheerd.

De rendementen van de duurzame fondsen zijn in de laatste jaren fors achtergebleven bij zowel de MSCI-index als bij de gemiddelde rendementen van de in Europa aangeboden wereldwijde fondsen. Over 2002 bleef het rendement op duurzame wereldwijde beleggingen 4,4% achter bij ‘gewone’ wereldwijd beleggende fondsen. Over een periode van drie jaar is er een achterstand van 2% ten opzichte van de index. Concluderend kan men zeggen dat –alhoewel er nog niet veel koersgeschiedenis voor handen is- er niet beweerd kan worden dat de (in Nederland aangeboden) duurzame beleggingen beter renderen dan ‘gewone’ beleggingen.

Lees verder op www.morningstar.nl

Share Button