Sterke groei (21%) Triodos Groenfonds in 2002

Bron
Triodos Bank

Links


In 2002 is het fondsvermogen van Triodos Groenfonds met 21% gestegen (2001: 35%).

De instroom van nieuw vermogen vond vooral plaats in de eerste helft van 2002. In juli 2002 kwam deze instroom tot stilstand als gevolg van het kabinetsvoornemen om het fiscale voordeel van groen beleggen te beperken. Nadat de Tweede Kamer op 14 november 2002 kamerbreed besloot dat groen beleggen onverkort fiscaal moest worden gestimuleerd herstelde het vertrouwen van de belegger zich en kon het fonds weer verder groeien.
Het fondsvermogen bedroeg eind 2002 EUR 215,9 miljoen (ultimo 2001: EUR 177,8 miljoen).
Stuwmeer van groene projecten
Sinds juli 2002 is bij Triodos Groenfonds een stuwmeer van groene projecten ontstaan. Tal van biologische landbouwprojecten en duurzame energieprojecten hebben dringend goedkope groene financiering nodig. Veel ondernemers hebben hun plannen moeten uitstellen omdat er onvoldoende groen geld beschikbaar is.

Best presterende groenfonds van Nederland
Over 2002 en over de afgelopen drie jaar was Triodos Groenfonds het best presterende groene beleggingsfonds van Nederland. Op basis van intrinsieke waarde bedroeg het rendement van Triodos Groenfonds over 2002 6,8% (2001: 3,6%), op basis van de beurskoers bedroeg het rendement over 2002 4,2% (2001: 3,6%). Rendementspercentages zijn exclusief fiscaal voordeel van 2,5%. Berekening Nyfer, het instituut voor beleggingsresearch van de Universiteit Nijenrode. Ten behoeve van de berekening wordt verondersteld dat de uitgekeerde dividenden in het fonds worden herbelegd.

Performance Triodos Groenfonds (inclusief herbelegging en exclusief 2,5% fiscaal voordeel)
1 jaar 3 jaar
Intrinsieke waarde 6,8 5,9
Beurskoers 4,2 4,9

Windenergie en biologische landbouw
De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn windenergie en biologische landbouw. Eind 2002 is 50% van de portefeuille belegd in windenergieprojecten (2001: 41%) en 35% in de biologische landbouw (2001: 40%). Van het totaal in Nederland opgesteld vermogen windenergie wordt thans 21% door Triodos Groenfonds gefinancierd.

Fiscale groenregeling
Triodos Groenfonds is officieel aangemerkt als ‘groene instelling’. De belegger in Triodos Groenfonds kan daardoor gebruik maken van de fiscale groenregeling. Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid sinds 1995 investeringen die een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van natuur en milieu. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel groen erkende projecten te beleggen. Ultimo 2002 was 93% van het vermogen in erkende groene projecten belegd.

Met ingang van 1 januari 2001 worden groene beleggers vrijgesteld van de 1,2% vermogensrendements-heffing over hun groen belegd vermogen tot een maximum van EUR 50.185 per belastingplichtige en EUR 100.370 voor fiscale partners en echtgenoten gezamenlijk (bedragen over 2003). Bovendien ontvangen groene beleggers een extra belastingkorting van 1,3% van het vrijgestelde bedrag. Dit betekent een netto fiscaal voordeel van 2,5%.

Share Button