Rabobank blijft grootste groene bank

Bron
Rabobank

Links


Met een balanstotaal van 1,5 miljard euro is Rabobank veruit de grootste biologische bank van Nederland. Ook voor 2003 verwacht de bank groei.

‘In 2002 hebben we voor 400 miljoen euro aan leningen uitgezet’, aldus Luuk Hans, directeur van de Rabo Groen Bank. ‘Sterke groei zagen we in windenergieprojecten en groenlabelkassen (+60%). Ook in de biologische sector werd een plus geboekt (+5%).’
De actie eind vorig jaar waarbij beleggers konden overstappen van Agaathleningen naar groene obligaties van de Rabo Groen Bank bracht 275 miljoen euro in het laatje aan extra groen kapitaal voor voordelige groenleningen aan de biologische landbouw, windenergie, biomassa en andere groene projecten.

2003 wordt volgens Hans een belangrijk jaar voor de biologische sector. ‘In de voorbije jaren was er een sterke aanwas van groene leningen aan biologische boeren. Aanvragen uit deze doelgroep komen nu nog maar mondjesmaat binnen.’ De Rabo Groen Bank wil dit jaar extra inzetten op
natuurbeheerprojecten. ‘Daarvoor moeten dan wel de mogelijkheden in de groenregeling worden verruimd’, aldus Hans.

Share Button