Groei ASN Bank zet door in 2002

Bron
ASN Bank

Links


De jaarcijfers van de ASN Bank over 2002 staan in het teken van aanzienlijke groei. Het aantal klanten van de ASN Bank steeg in 2002 met 7,6% naar 183.000. Het totaal aan toevertrouwde spaargelden groeide met 26% naar meer dan 1,2 miljard euro. Het balanstotaal nam toe met bijna 25% tot ruim 1,3 miljard euro. De nettowinst over 2002 steeg met 15,4% naar 9,0 miljoen euro. Het totaal vermogen onder beheer, inclusief beleggingsfondsen, steeg naar 1,7 miljard euro.

“Onze manier van duurzaam bankieren trekt ook in economisch minder gunstige tijden veel nieuwe klanten. Deze groeiende groep consumenten kiest bewust voor een dubbel rendement:

het geld goed laten renderen en tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld”, aldus Ewoud Goudswaard, algemeen directeur van de ASN Bank.
ASN Internetsparen: 20.000 nieuwe rekeningen

Het aantal spaarrekeningen bij de ASN Bank groeide in 2002 met bijna 10%. Inmiddels hebben meer dan 180.000 mensen een spaarrekening. Het spaartegoed nam toe met ruim 250 miljoen euro. Het meest succesvol is ASN Internetsparen. Er zijn vorig jaar meer dan 20.000 nieuwe rekeningen geopend. Daarnaast maakte het nieuwe product Jeugdsparen een goede start in 2002. Inmiddels sparen ruim 2.500 kinderen of hun (groot)ouders bij de ASN Bank, en wordt mede door hun spaargeld een jeugdproject in Kameroen via Mensen in Nood gerealiseerd.

Groei ASN-Novib Fonds

Het beheerd vermogen van de beleggingsfondsen van de ASN Bank steeg met 12,9% naar 524 miljoen euro. De groei van het ASN-Novib Fonds (+ 17,6%), het ASN Obligatiefonds (+ 16,9%) en het ASN Groenprojectenfonds (+ 8,9%) en het in beheer nemen van het ABF (ASN Mixfonds) waren hier verantwoordelijk voor. Daar waar de beursgenoteerde fondsen van de ASN Bank ook niet ontkwamen aan de sterk dalende beurskoersen, lieten het ASN-Novib Fonds (1,9%), het ASN Groenprojectenfonds (6,3%) en het ASN Obligatiefonds (8,1%) een positief rendement zien.
Algemeen directeur Ewoud Goudswaard ziet op dit vlak ook een belangrijke rol voor het nieuwe kabinet. “Het is van groot belang dat het nieuwe kabinet nu eindelijk eens vaart zet achter de invoering van de Regeling Sociaal Ethisch Beleggen. Deze regeling biedt beleggers een fiscale stimulans van 2,5% indien zij beleggen in het ASN-Novib Fonds. Een effectieve manier om ondernemingen in ontwikkelingslanden te stimuleren. Het wordt echt tijd dat de overheid niet alleen het belang van maatschappelijk ondernemen benadrukt richting het bedrijfsleven, maar er ook zelf naar handelt.”

Duurzaam bankieren

Duurzaam bankieren mag zich verheugen in een groeiende belangstelling. De toename van het aantal klanten en de toevertrouwde middelen bewijst dat mensen steeds vaker kiezen voor duurzame financiële producten. De goede, marktconforme rendementen van de ASN Bank hebben daartoe zeker bijgedragen. De ASN Bank investeert onder andere in op duurzaamheid getoetste overheidsleningen, duurzame woningbouw en zonne- en windenergieprojecten. De komende vijf jaar wil de ASN Bank het aantal klanten en het beheerd vermogen verdubbelen.

ASN Bank

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich in haar economisch handelen daardoor leiden. Economische groei mag volgens ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of worden afgewenteld op toekomstige generaties.
De ASN Bank is de grootste duurzame bank in Nederland. De ASN Bank is actief op het gebied beleggen, sparen, kredieten en hypotheken. Klanten kunnen bankieren via internet (www.asnbank.nl), per post of telefoon. De ASN Bank is opgericht in 1960 en maakt deel uit van de SNS Reaal Groep.

Share Button