Onderzoek Duurzaam Beleggen onder Goede Doelen in Nederland

Triodos Advisory Services en ING Investment Management voeren een onderzoek uit onder de Nederlandse charitatieve instellingen op het gebied van duurzaam beleggen.

De aanleiding voor dit onderzoek is tweeledig.

Enerzijds is het een vervolg op een vergelijkbaar onderzoek van Just Pensions dat eerder dit jaar in Groot-Brittannië is uitgevoerd. Dit onderzoek was een reactie op het voorstel van de Britse regering om de grotere charitatieve instellingen net als pensioenfondsen in Groot-Brittannië jaarlijks te laten gaan rapporteren over de toepassing van sociale en milieucriteria voor het vermogensbeheer. Daarnaast heeft de Charity Commission, de toezichthouder voor charitatieve instellingen in Groot-Brittannië, de sector aangemoedigd om duurzaam beleggen te overwegen.

Anderzijds is de aanleiding voor de enquête de steeds luider wordende roep in Nederland dat charitatieve instellingen hun maatschappelijke doelstellingen ook tot uiting moeten brengen in hun vermogensbeheer. Het doel van het onderzoek is dan ook het in kaart brengen van de mate waarin de charitatieve instellingen in Nederland hun vermogen duurzaam beleggen, welk beleid ze hiervoor hanteren en hoe dit in de praktijk wordt uitgevoerd. Een flink aantal charitatieve instellingen belegt thans al deels of volledig op duurzame wijze.

Het rapport met de resultaten van het onderzoek zal begin 2004 worden gepubliceerd. Ook zullen de resultaten op een seminar over duurzaam beleggen voor goede doelen worden gepresenteerd.

Share Button