Emissie aandelen Triodos Bank groot succes

De emissie van certificaten van aandelen Triodos Bank is een groot succes geworden. De doelstelling van de emissie om € 17 miljoen nieuwe eigen vermogen aan te trekken is ruimschoots gehaald. Dit betekent een stijging van ruim 20%. Een zeer goed resultaat, zeker gezien de negatieve stemming rond beleggen in aandelen. Meer dan de helft van het nieuwe eigen vermogen is ingebracht door particulieren.

Europese Duurzame Bank
Aanleiding voor de emissie was de aanhoudende groei van Triodos Bank. Triodos Bank heeft het voornemen om in 2004 een vestiging in Spanje te openen. In Spanje is veel vraag naar kredietverlening in de sectoren waarin Triodos Bank specialist is, zoals biologische landbouw en zonne- en windenergie. Bij spaarders en beleggers is er grote interesse voor duurzaam sparen en groen beleggen.
Triodos Bank wil uitgroeien tot dé Europese bank gespecialiseerd in duurzaam bankieren. Het extra eigen vermogen maakt een verdere groei van de kredietverlening mogelijk in de sectoren duurzame energie, biologische landbouw, natuur & milieu, cultuur en sociale economie.
Algemeen Directeur Peter Blom: ‘De aandeelhouders van Triodos Bank zijn geen speculanten. Het zijn mensen die geloven in een evenwichtige groei op lange termijn. Een gezond evenwicht tussen People, Planet en Profit.’

Het succes van de emissie van certificaten van aandelen Triodos Bank ligt in lijn met de ontwikkeling van de markt voor duurzaam sparen en beleggen in Nederland.

12% groei Duurzaam sparen en beleggen in Nederland
Duurzaam sparen en beleggen groeide in 2002 met 11,9% ten opzichte van 2001 en overschreed in 2002 de grens van € 6 miljard. Duurzaam sparen en beleggen heeft de afgelopen tien jaar ononderbroken marktaandeel veroverd op regulier sparen en beleggen.
In 2002 groeide het marktaandeel van duurzaam beleggen met 13% tot 1,7%. Het marktaandeel van duurzaam sparen groeide met 25% tot 3%. Dit blijkt uit het onderzoek dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) met steun van Triodos Bank jaarlijks publiceert.

Niet beursgenoteerd
De emissie was de zesde keer dat Triodos Bank een dergelijke uitgifte van aandelen uitschreef. Eerdere emissies vonden plaats in 1980 bij de oprichting van de bank, en in 1986, 1992, 1996 en 2000. De aandelen Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd, maar wel verhandelbaar via Triodos Bank zelf. Bij de oprichting van de bank is gekozen voor certificering van de aandelen om zo de onafhankelijke koers en missie van de bank te waarborgen.

Share Button