Duurzaam beleggen is springlevend

(Gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 24 oktober 2003).

In Het Financieele Dagblad van 18 oktober stelt Ferry van Mulligen van Morningstar het bestaansrecht van duurzaam beleggen ter discussie. Dat doet hij door alle aanbieders van duurzame beleggingsfondsen over één kam te scheren en vervolgens inhoudelijk en qua volume te marginaliseren. Hij gaat voorbij aan de dynamiek in deze jonge markt.

Triodos Bank is als enige onafhankelijke duurzame bank in Nederland sinds 1980 actief in duurzaam sparen en beleggen. Dat doen wij transparant. Een klant weet wat er met zijn of haar geld gebeurt. Onze belegger kan over iedere onderneming lezen waarom we erin beleggen. Meer en meer particulieren en ondernemers vinden hun weg. Die groei neemt, in tegenstelling tot de suggestie van Van Mulligen, jaarlijks toe. Dat geldt ook voor duurzaam beleggen als geheel. In Europa is het aantal duurzame beleggingsfondsen in tien jaar van 54 tot 313 fondsen gegroeid. Het absolute marktaandeel is inderdaad nog beperkt, maar groeit veel sneller dan de markt.

Van Mulligen stelt dat in Nederland de groei grotendeels het gevolg is van het fiscale voordeel voor groen beleggen. Dat speelt zeker een rol, maar de groene belegger wordt slechts gecompenseerd voor een lager direct rendement van een groen product. Het rendement na belasting is marktconform.

Het tweede punt van Van Mulligen betreft de criteria en de portefeuilles van duurzame beleggingsfondsen, die niet onderscheidend zouden zijn. Maar Triodos Bank is sinds 1990 actief in de markt voor duurzaam beleggen met transparant opvraagbare, strikte criteria. Triodos sluit zestig procent van de 450 onderzochte bedrijven uit! Daardoor ontstaan verschillen ten opzichte van reguliere indices. Met onze strikte criteria voor zowel het Meerwaarde- aandelen-, obligatie- als mixfonds halen wij de beste performance van duurzame beleggingsfondsen in Nederland, die de vergelijking met regulier beleggen volgens Morningstar zelf prima doorstaat.

Van Mulligen heeft absoluut een punt als hij stelt dat het inkopen van een indexproduct ongeloofwaardig is. Wie als bank niet zelf staat voor de criteria van haar duurzame fondsen en niet zelf in dialoog treedt met de ondernemingen, wekt de indruk een supermarkt zonder eigen visie te zijn. Maar wie transparant is en zelf als afzender van de criteria optreedt, zoals ook ING en MeesPierson, steekt wel degelijk zijn nek uit. Uit de praktijk kan ik toevoegen dat deze duurzaamheidsteams vervolgens ook intern de discussie over duurzaamheid aangaan. Een belangrijke ontwikkeling.

Ten slotte de maatschappelijke invloed. Voor Triodos Meerwaardefonds worden jaarlijks alle AEX- bedrijven bezocht en kritisch bevraagd. Alle 450 ondernemingen krijgen het resultaat van onze bevindingen met suggesties voor verbetering en de melding dat wij ons onderzoek periodiek herhalen. Er vinden inhoudelijke discussies plaats en wij merken dat gedrag verandert. Op aandeelhoudersvergaderingen en bij de commissie-Tabaksblat voert de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling mede namens ons het woord. Deze benadering heeft impact, in tegenstelling tot wat Van Mulligen beweert. Zeker nu ook pensioenfondsen in toenemende mate de markt van duurzaam beleggen betreden.

Bas Rüter, fondsmanager Triodos Bank

Share Button