Postbank en Rabobank trekken miljoenen aan bij groenbeleggers

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 4 februari 2004).

De Postbank gaat via haar ‘groenbank’ binnenkort geld aantrekken bij particuliere beleggers. De ING-dochter verwacht door de uitgifte van zogeheten rentecertificaten tientallen miljoenen euro’s op te halen. De inleg is bestemd voor de ongeveer 450 gefinancierde groenprojecten van de bank. Behalve de Postbank doet ook de Rabobank een beroep op groene beleggers. Bij de bank staat sinds een week de inschrijving open voor de uitgifte van Rabo Groen obligaties. Deze inschrijving loopt tot medio februari en moet zo’n euro 100 mln opbrengen.

De groenbanken van Rabo en Postbank spelen, net als de groenfondsen van onder meer Triodos en ABN Amro, in op de fiscale stimulering voor beleggers om te beleggen in milieuvriendelijke projecten. Groene beleggers zijn (tot euro 50.000) vrijgesteld van 1,2% vermogensrendementsheffing. Daarnaast geldt een fiscale aftrek van 1,3%. Door de stimulering accepteren beleggers een lager rendement. De projecten die in aanmerking komen voor de ‘groenregeling’ zijn daardoor bij leningen circa 1% goedkoper uit.

De Postbank geeft één- tot tweemaal per jaar rentecertificaten uit op naam van Postbank Groen nv. Volgende maand staat de inschrijving drie weken open. De certificaten hebben een vaste rente en een looptijd van 3 tot 10 jaar. Postbank gaat tranchegewijs de markt in, terwijl bij zusterbedrijf ING Bank continu ingeschreven kan worden. De verschillen hangen samen met de distributiekanalen van deze ING-dochters. Tijdens de inschrijvingsacties in maart wordt verwacht dat de beleggers van de Postbank en ING Bank voor euro 50 à euro 100 mln zullen inleggen, zegt een woordvoerster van ING. Het bedrag zal worden verdeeld over de verschillende projectcategorieën. Stadsverwarming is voor Postbank Groen de belangrijkste categorie. Daar is euro 190 mln in gestoken. Biologische landbouw/groenlabelkassen en windenergie staan op een gedeelde tweede plaats (zie staatje).

Postbank Groen legt zich toe op grote projecten die over meerdere jaren totstandkomen. ‘Wij keren nu dus ook uit op (delen van) projecten die pas thans gereed zijn maar waarvoor het financieringscontract langere tijd geleden is afgesloten’, zegt directeur Rutger Koopmans van de wholesale-divisie van ING.

De Rabobank emitteert door het jaar heen meerdere series groenobligaties. Langs die weg trok de Rabo groenbank in 2003 voor ruim euro 700 mln aan. Het geld ging niet geheel naar nieuwe projecten. Een deel is nodig voor de aflossing van groenobligaties. De looptijd van verstrekte leningen (10 jaar vast) en van de obligaties is niet gelijk (die varieert). De leningportefeuille steeg in 2003 bruto met euro 400 mln, netto met euro 250 mln.

Zowel Rabobank als ING hoopt dat de overheid de duur van de groenregeling vastlegt, bijvoorbeeld voor zeker tien jaar. Nu is die zekerheid er niet. ‘Het mag niet zo zijn dat per begrotingsperiode dit soort regelingen ter discussie staat’, zegt directeur Luuk Hans van Rabo Groen Bank. Koopmans van ING wijst op het belang voor de groene projecthouder, die een meerjarenbeslissing neemt, om vooraf te weten wat zijn rentekosten zijn. Daarnaast heeft ook de particulier het recht te weten, als hij beslist zijn geld milieuvriendelijk weg te zetten, of hij niet voortijdig terugbetaald zal worden.

Ondanks de hectiek in het bestaan van de regeling is Groen beleggen een ‘succes’ met zo’n euro 3 mrd uitgezet in meer dan 2500 groene projecten, vindt Rutgers. Die waren mogelijk anders niet totstandgekomen. Particulieren hebben zo’n 160.000 maal ingelegd.

Aan nieuwe groenprojecten schort het niet, althans bij Rabo. ‘Er zijn voldoende aanvragen.’ Directeur Hans is optimistisch maar maakt toch een voorbehoud. Regelmatig past de overheid de groenregeling aan om de ‘lat wat hoger te leggen’. Ook dit jaar. De Rabobank hoopt maar dat het een ‘logische aanpassing’ wordt.

Share Button